Oznámení EIA zveřejnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje na konci letošního ledna. Závěr, že záměr bude dále posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydal úřad o dva měsíce později. U podobných staveb jde o běžnou záležitost.

Aktuálně je silnice I/67 vedena jako průtah dříve zmíněnými obcemi, které rozděluje na dvě části. Plní tak současně funkci tranzitní i obslužnou. Nejvyšší intenzity dopravy v řešeném úseku se dle sčítání z roku 2016 nacházejí na výjezdu z Bohumína, kde se pohybují okolo 10 700 vozidel za den. Podíl nákladní dopravy činí až 18 %.

Řidiči od příštího roku pravděpodobně připlatí za dálniční známku. Letošní rok je tak posledním, kdy šoféři jezdí po autostrádách za jedenáct let staré ceny.
Dálniční známky příští rok zdraží. Novinkou budou jednodenní viněty

Novostavba bude vedena mimo zastavěné území. Dotčená lokalita není podle ŘSD součástí žádného velkoplošného chráněného území. Nedotýká se ani oblasti soustavy Natura 2000. Jelikož je přeložka vedena v nezastavěné ploše, protihluková opatření nejbližší zástavby upřesní ŘSD v další projektové přípravě. V rámci stavby je navrženo vybudování 19 nových mostních objektů.

Přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná.Přeložka silnice I/67 Bohumín – Karviná.Zdroj: ŘSD

Vydání územního rozhodnutí očekává ŘSD podle aktuálně platného informačního letáku stavby v příštím roce. Stavební povolení by mohla přeložka silnice I/67 získat v roce 2027, kdy má být rovněž vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše podle plánů, stavební práce se naplno rozjedou v roce 2028 a potrvají tři roky.