Lidé uvítali možnost dálkově studovat nový obor pedagogiky na soukromé Vysoké škole humanitně-ekonomické Lodž spobočkou v Havířově. Škola tak pro velký počet uchazečů bude otvírat hned dva ročníky bakalářského studia. Studenti, kteří získají diplom, budou moci následně dál pokračovat až kmagisterským zkouškám a titulu.

Akademie tvůrčího rozvoje, která zajišťuje akreditovaný studijní program, se pro letošní rok ještě zaměřila, na výuku anglické filologie, marketinku a managementu. „Studium těchto dvou oborů probíhalo již vminulém roce. Jsme mile překvapení, že i o novou pedagogiku je takový zájem. Rovněž jsme se vletošním roce rozhodli, že vučitelském oboru pro speciální skupinu držitelů již bakalářského diplomu otevřeme dvouleté magisterské vzdělávání,“ řekla manažerka školy Hana Durčáková.

Nábor uchazečů stále trvá a ukončen bude v měsícizáří. „Studenti si nadále mohou podávat přihlášky na obory, o které by měli zájem. Koncem srpna pak ti, kteří jsou již zapsáni na studium, podepíšou konečnou smlouvu se školou. Začátkem října se bude konat slavnostní slib prvňáků. Pak už bude probíhat samotná výuka vždy co čtrnáct dnů o víkendu. Jednou znašich priorit je, aby vyučující kantoři byli na opravdu vysoké úrovni, a to se nám podařilo,“ dodala Durčáková.

Motivačním překvapením pro absolventy prvních ročníků je to, že ti, kteří prospěli sprůměrem do 1,5, dostanou pro následující rok stipendium. „Základnu máme vPolsku, kde je velice silné zázemí. Vedení rozhodlo, že stipendium bude poskytnuto i pro jednoho sociálně slabého studenta, kterého podle daných kritérií chceme vybrat,“ doplnila manažerka.

Cena za výuku zůstane stejná, jako vminulém roce a činí 2 300 korun měsíčně. Výhodou pro studující je, že nemusí platit školné dopředu, tak jak tomu je na jiných školách.