Vzhledem k vysoké poptávce, kdy se seniorskému zařízení již podařilo mezi zdejší obyvatele všechna zakoupená čidla rozdat, se nyní rozhodlo pomoci i město.

To nakoupí další hlásiče pro seniory z vlastního rozpočtu.

„Jsme moc rádi, že občané nepodceňují prevenci, a věříme, že díky využívání těchto bezpečnostních prvků, které mohou zachránit lidský život, vstoupí pozitiva podobných hlásičů více do povědomí veřejnosti,“ uvedl k nákupu náměstek karvinského primátora Miroslav Hajdušík.