„Značené objízdné trasy do a z centra města povedou přes ulici Tovární. Po této objízdné trase bude centrum města dostupnější přes obchvat i pro místní řidiče z místní části Svibice a Žukova. Pro místní občany bude rovněž umožněn vjezd do centra města podjezdem u hasičské stanice přes Masarykovy sady a dále po ulici Sokola-Tůmy,“ uvedl vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu v Českém Těšín Tomáš Hloušek a upozornil, že v této souvislosti dojde ke změně organizace dopravy v centru města, zejména na křižovatce ulic Hlavní třída a Sokola-Tůmy.

Úsek ulice Sokola Tůmy mezi ulicemi Hlavní třída a Viaduktová bude přechodně jednosměrný v opačném směru. Jednosměrný bude rovněž úsek ulice Hlavní třída v úseku mezi ulicemi Sokola Tůmy a křižovatkou ulic Vrchlického a Pražská.

Výjezd z centra města tak bude možný, kromě ulice Tovární, pouze po ulici Vrchlického a dále přes Masarykovy Sady podjezdem na ulici Karvinskou. Tranzitní objízdná trasa bude i nadále vedena po silnici I/67 ul. Karvinská na silnici I/48 a dále na silnici I/11.

Dobrou zprávou pro řidiče bude ve stejném období zároveň již zpřístupnění části velké křižovatky, kdy již bude možný (za pomocí přechodného dopravního značení) průjezd ulicemi Jablunkovská, Frýdecká a Ostravská. Odbočení na ulici Viaduktovou však nebude stále možné. Také již zmizí dopravní omezení na ulici Tyršově, nadále však zůstanou omezení na ulici Komorní.

„Nabádáme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení, včetně všech zákazů zastavení a stání a pomohli tak zvládnout tuto nelehkou situaci. Chceme zdůraznit, že jde o investice kraje a společnosti SmVaK, které jsme se snažili koordinovat a soustředit do co nejkratšího časového úseku tak, aby s letošním rokem dopravní omezení skončily,“ doplnil Hloušek.

Uzavření podjezdu skočí s posledním dnem prázdnin, na září je naplánováno pokládání nového živičného povrchu na úseku výpadovek na Karvinou a na Slovensko.

Ohňostroj. Ilustrační foto
Ohňostroje utiší nová vyhláška