Přednádraží se potýká s dlouhodobými problémy. Projekt se několikrát upravoval a termíny posunovaly. 

Jako první se rozhoupala společnost SŽDC, která v květnu skutečně začala konat. V současné době přestavuje provozní budovu, kde bude nejen všechno zázemí stanice, ale také pokladny a čekárna cestujících. Po dokončení této fáze se SŽDC pustí do opravy velké haly. 

Železniční stanice v Havířově v podobě 20. století.
V Havířově začala oprava nádražní budovy

O halu projevilo zájem město, které by v ní rádo mělo společenské, kulturní a případně i sportovní centrum.

Vizualizace možné podoby interiéru nádražní haly železniční stanice v Havířově.
Lidé se přou o budoucím využití nádražní haly

Spíše než o budoucnost haly se však radnice musí postarat, aby splnila své závazky ve své části projektu. Primátor Josef Bělica totiž původně tvrdil, že práce na modernizaci nádraží a přednádraží budou koordinovány, aby na sebe navazovaly. S ohledem na nabírající zpoždění zaviněné městem hrozí, že koordinace by mohla být problematická. 

Město sice vyhlásilo soutěž na stavební firmu už v lednu. V květnu ji však zrušilo, když nabídky soutěžících firem překračovaly stanovenou částku 104 milionů korun. Podle firem byla tato částka podhodnocena. 

Budoucí podoba prostoru před železniční stanicí v Havířově.
Terminál v Havířově má problém, firmy chtějí více peněz

Radnice proto soutěž zrušila a vyhlásila novou s upravenými podmínkami. Proti tomu se však ohradila společnost Strabag, která zpochybňovala odůvodnění zrušení soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jí dal nyní zapravdu. 

Celé znění rozhodnutí ÚOHS

"Mohu potvrdit, že ÚOHS prvostupňovým rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele města Havířova o zrušení zadávacího řízení Přednádražní prostor Havířov. Důvodem bylo nedostatečné odůvodnění, proč zadavatel zadávací řízení ruší. Rozhodnutí již je pravomocné a mělo by být v tomto týdnu zveřejněno v internetové sbírce rozhodnutí na www.uohs.cz," sdělil na dotaz Deníku mluvčí ÚOHS Martin Švanda.  

ÚOHS konstatuje, že v daném případě zadavatel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku nedodržel zásadu transparentnosti podle § 6 odst. 1 zákona, neboť konkrétní faktické důvody zrušení nejsou v oznámení o zrušení zadávacího řízení dostatečně ozřejměny. Z takto formulovaného oznámení o zrušení části zadávacího řízení se účastníci dozvěděli pouze to, že je zadávací řízení zrušeno, že se tak stalo s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona (tj. pro důvody hodné zvláštního zřetele) a že důvodem byla skutečnost, že nabídky účastníků jsou vzájemně neporovnatelné v důsledku rozdílného výkladu vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k výkazu výměr ze strany jednotlivých dodavatelů.
Tímto způsobem formulované důvody pro zrušení zadávacího řízení však nepovažuje Úřad za dostatečně konkrétní, jednoznačné a určité, neboť na základě takto obecně formulovaných důvodů bez bližších podrobností je dodavatelům fakticky znemožněno provést analýzu toho, zda k tvrzenému rozdílnému výkladu blíže nevymezeného okruhu zadávacích podmínek došlo v důsledku chyby ze strany zadavatele (nadto tuto skutečnost sám zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení ani netvrdí), či zda došlo k chybnému pochopení ze strany některých dodavatelů. Uvedené důvody proto Úřad nepovažuje v předmětném rozsahu za přezkoumatelné.

Rada města Havířova vzala na vědomí rozhodnutí ÚOHS a své dřívější rozhodnutí zrušila, stejně jako celé zadávací řízení na Přednádražní prostor. 

Z původně avizovaných termínů zahájení prací v dubnu, červenci i srpnu tedy sešlo. Jak se zdá, je dost dobře možné, že stavbaři přijdou před nádraží až v příštím roce. 

Vyjádření havířovského magistrátu k situaci zatím Deník nezískal, protože vedení radnice už dříve vydalo zákaz poskytovat redakci jakékoli informace. 

Zpackané soutěže

Problémů s veřejnými soutěžemi má havířovská radnice více. V poslední době se jí nedařilo dovést do úspěšného konce soutěž na poskytovatele služby bikesharingu, tedy sdílených jízdních kol. Kvůli opakovanému vyhlašování, rušení a průběžným úpravám podmínek soutěže vedení radnice dokonce čelilo podezření z pletichy, tedy že zakázku šije na míru konkrétní firmě. 

Zahájení provozu sdílených kol Nextbike v Havířově.
Sdílet kola už lidé mohou i v Havířově, počítá se i s elektrokoly

Dopravní terminál

Terminál se má skládat z kompletně modernizované železniční stanice a přednádražního prostoru se zastřešenými autobusovými zastávkami a desítkami nových parkovacích míst.

Nová jáma, smuteční průvod.
Výbuch na Lazích připravil o život 92 horníků, od neštěstí uplynulo 100 let

Zatímco modernizaci nádraží má v režii Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), přednádraží město. To zatím nechalo vykácet stromy a křoviny, aby mohlo předat prostor stavební firmě. Podle posledního rozhodnutí by měla stavební firma mít 540 dnů na to, aby dílo od převzetí staveniště dokončila.

Podle informací Deníku má město na svou část projektu přiznanou dotaci, která má být vyplacena, pokud bude dílo dokončeno do poloviny roku 2021. Vzhledem k opožděnému zahájení začátku stavby se dá předpokládat, že město bude žádat o posunutí termínu.  

Před nádražím budou vybudovány provizorní autobusové zastávky. Stavebníky totiž čeká budování nové kanalizace s retenční nádrží pro zachytávání až 70 kubických metrů dešťové vody, přeložky sítí, stavba vozovky, chodníků, zastřešení spojujícího nádraží s autobusovými zastávkami a ve finále budou zřízena nová parkoviště. Nechybí samozřejmě povinná bezbariérovost, řešení pro zrakově postižené a parkovací místa pro tělesně postižené.

Celý prostor přednádraží bude sledovat 11 nových kamer napojených na dispečink městské policie. Strážníci s jejich pomocí dohlédnou zejména na vandaly, výtržníky a kuřáky.

Hřiby nalezené v lese u Havířově 18. května 2019 panem Antonínem Winklerem.
OBJEKTIVEM ČTENÁŘE: Už rostou! Vyrazili jste o víkendu na houby?

Cestující veřejnost doufá nejen v brzké dokončení stavby, ale také v to, že dlouhá léta připravovaný dopravní terminál nabídne služby hodné 21. století. „Je sice hezké, že u nádraží bude stanoviště sdílených kol, ale budu si moci někde schovat i své vlastní kolo? Bude tam hlídaná kolovna? Budu moci čekat na autobus v čekárně, která bude v zimě vytápěná a v létě klimatizovaná, jaká je na autobusovém nádraží?“ ptají se lidé na sociálních sítích s tím, že informační systém o aktuálních odjezdech a případných zpožděních autobusů a vlaků berou jako samozřejmost.