Dobrovolné dárce krve, které pravidelně oceňuje, má každé město na Karvinsku. Nejen Český Těšín. Jejich počet jde do tisíců, města jim navíc dávají různé výhody. Například v Havířově oceněným dárcům krve poskytují bezplatnou přepravu vždy pro období následujícího kalendářního roku po ocenění.

Jak uvádějí statistiky Českého červeného kříže, v roce 2009 získalo ocenění, ať už Zlatý kříž první, druhé nebo třetí třídy nebo plaketu MUDr. J. Jánského z karvinské transfuzní stanice celkem 309 lidí. Jejich počet přitom roste, v roce 2000 jich bylo 249. Obdobné počty mají na třinecké transfuzní stanici.

„Dárce s nevětším počtem odběrů, kterého máme v evidenci, je Ján Žyla. Ten na začátku června absolvoval 474 odběrů,“ popsala Marie Hlaváčová z Českého červeného kříže. Na největší možné ocenění, Zlatý kříž I. třídy, přitom stačí 160 odběrů. Počet odběrů přes 3 stovky není zase až takovou výjimkou. „Například nejvíce krve daroval pan Zdeněk Dulava s 338 odběry a pan Osvald Valášek s 323 odběry. Tento počet odběrů je z roku 2008, takže se dá předpokládat, že ho pánové ještě zvýšili,“ upozornila mluvčí Havířova Jana Pondělíčková.

A co dárcovství přesně obnáší? „Pro darování krve jsem se rozhodla, když děti byly ještě ve školce. Tehdy chodil manžel a mě se to hodně líbilo,“ popsala Marie Plišová. Dělalo jí radost, že její krev může pomoci někomu zachránit život. „Do Třince chodím dávat krev už 20 let. A teď v srpnu se mnou chtějí jít i dcery. Když jsem s odběry začínala, byly ve školce, teď chtějí dávat krev také,“ popsala Plišová.