Slavnostní setkání se konalo tradičně ve velkém sále KD Radost. Město pro dárce připravilo kulturní program a každý pak spolu s poděkováním převzal poukaz na celoroční bezplatnou přepravu v MHD a permanentku na různé aktivity poskytované městskými organizacemi.

Za uvedené počty odběrů dosažené v loňském roce bylo odměněno 109 dárců. Zlatou Jánského plaketu za 40 odběrů získalo letos 34 dárců, Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů obdrželo 29 dárců, Zlatým křížem 2. třídy za 120 odběrů bylo oceněno 22 dárců a Zlatým křížem 1. třídy za 160 odběrů 15 dárců. Plaketu ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů získalo 8 dárců a 1 dárce byl oceněn za 300 odběrů.

„Velmi si vážíme lidí, kteří ochotou darovat krev vyjadřují svůj hluboce lidský postoj k ostatním. Patří jim nejen poděkování těch, kterým pomohli zachránit život, ale i celé naší společnosti. Bezpříspěvkových dárců neustále ubývá, ale potřeba krve je stále stejná. O to více je nezbytné vážit si těch, kteří v dnešní době krev zdarma darují,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Stanislava Gorecká.