Během léta tak krevní centra rozhodně přebytkem neoplývají, spíše naopak. V případě potřeby dokonce svým stálým dárcům telefonují s žádostí o dárcovství.

„Musím přiznat, že ne vždy je to lehké, ale naši stálí dárci se nám snaží pomoci," říká Jana Geryková z Krevního centra Havířov a dodává, že jsou v současné době rádi za dárce kterékoliv krevní skupiny.

SMS A KREVNÍ MONITOR

„Při aktuálním nedostatku některé z krevních skupin dárce oslovujeme formou krátkých textových zpráv. Na stránkách nemocnice je také k dispozici krevní monitor, kterým dárce informujeme o aktuálním stavu našich zásob," popisuje vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji Jarmila Winklerová.

CHYBÍ MLADÍ DÁRCI

Krevní centra také pozorují další nepříjemný trend, kterým je dlouhodobý úbytek dárců.

„Za období, kdy na krevním centru pracuji, musím přiznat, že zájem o dárcovství krve poklesl. Velmi málo je nových dárců," potvrzuje Geryková.

Stejný trend pozoruje také sestra bohumínského krevního centra Andrea Babišová.

„Nejvíce nám chybí mladí dárci. Když byla povinná vojenská služba, vojáci darovali krev a dostali opušťák. A darovat krev pak chodili i po vojně. Dnes je získávání mladých lidí opravdu těžké," vysvětluje Babišová.

PROBLÉM V PRÁCI

Svou vinu na malém zájmu o dárcovství krve mají podle lidí z oboru také zaměstnavatelé.

Někteří dárci se totiž setkávají s negativním přístupem svých nadřízených. Dárci mají nárok na jednodenní paragraf, což se některým zaměstnavatelům nelíbí.

A po které krevní skupině je poptávka největší? Potřeba bývá různá. Krevní monitor karvinské nemocnice právě hlásí heslo „pomoc" u tří skupin.

„Největší poptávka je po tzv. univerzální krevní skupině, která je vhodná pro všechny příjemce, tedy krevní skupina 0 Rh negativní," vysvětluje Winklerová a dodává, že každoročně odebírají krev třem stovkám nových prvodárců, ale vzhledem ke stárnutí dárcovské základny by uvítali, kdyby počty prvodárců byly vyšší.

Krev navíc nelze zamrazit a trvanlivost krevní konzervy je jen 35 dní.