Hlavním bodem programu byl takzvaný Datyňský desetiboj, kde si děti vyzkoušely nejrůznější disciplíny. Jestli z nich budou budoucí fotbalisté, si ověřily při slalomu a střelbě s míčem na plyšové hračky. Svou mušku otestovaly při střelbě z luku a ze vzduchovky a atletické schopnosti předvedly při běhu přes překážky, hodu oštěpem nebo skokem do dálky z místa.

Kromě toho nechyběla ani střelba na koš, jízda na kole, pétangue a klasické hraní kuliček.

Za každou disciplínu děti obdržely razítko a po splnění všech se mohly těšit na sladkou odměnu a opékání párků se svými rodiči a kamarády.

„Hlavní cíle tohoto odpoledne byly tři. Seznámit děti, jejich rodiče i širokou veřejnost s možnostmi využití areálu. Představit dobře fungující místní tělovýchovnou jednotu, která hraje v mužské, dorostenecké i žákovské soutěži. A za třetí také získat podněty pro občanskou komisi pro další směřování sportovního a kulturního rozvoje obce," upřesnil záměr celé akce předseda místní občanské komise Miroslav Szop.

Celá akce se uskutečnila za pomoci dobrovolníků z řad tří místních složek, kterými jsou TJ Dolní Datyně, Klub Rodičů při MŠ a ZŠ Dolní Datyně a Občanská komise havířovské městské části Dolní Datyně.

MARTINA KOTULOVÁ