Diskutovat se bude například o dopadu těžby, ale i další témata. Pozváni jsou zástupci OKD, města Karviná a ŘSD