Diskutovat se bude například o dopadu těžby, ale i další témata. Pozváni jsou zástupci OKD, města Karviná a ŘSD

Setkání se koná od 17 hodin ve Společenském domě Darkov.