„Venkovní hřiště jsou v hrozném stavu, je to ostuda. Na co se čeká, až tam dojde k úrazu?" píše jedna z čtenářek.

S tím ale vedení města nesouhlasí. „V současnosti není nic, co by potřebovalo urgentní opravu," kontruje mluvčí města Nataša Cibulková.

V Orlové je v současnosti 15 moderních dětských hřišť. „Kromě toho jsou ve městě ještě plácky na sídlištích, které kdysi jako dětská hřiště sloužily. Dnes jsou ale už nevyhovující," dodala Cibulková.

A právě tyto „plácky" jsou tím pověstným trnem v oku a impulsem ke stížnostem. Mluvčí města ale vysvětluje, že dětské prvky, které byly v minulosti řešeny svépomocnou výrobou a nesplňují normy, se průběžně likvidují. „Všechno, tedy i to, kde se bude hřiště modernizovat nebo stavět úplně nové, závisí na výši schválených finančních prostředků," říká Cibulková.

Podle ní město ročně vynakládá na opravu hřišť od 150 do 300 tisíc korun.

„Zatím se snažíme o to, aby každá část města měla dětské hřiště, které bude splňovat platné evropské normy," vysvětluje mluvčí města.

Dodává, že i kvůli náročnosti vyhovět normám při stavbě hřiště je zatím představa dětských prvků na každém sídlišti nedosažitelný luxus.

Nejen chybějící peníze, ale také vandalové nebo lidé posilnění alkoholem, kteří občas již fungující hřiště ničí, jsou tím, co vyvolává nespokojenost rodičů malých dětí.

„Mám čtyřletého syna. Bála bych se ho tam vzít, aby se mu nic nestalo. Jednou jsme v blízkosti hřiště našli jehlu," postěžovala si další z uživatelek sociálních sítí.

Mluvčí města připouští, že občas vandalové na dětských hřištích skutečně řádí.

„Máme hřiště, která se nacházejí u škol, a ta jsou hlídaná, ale některá se uzavřít nedají, jsou tam i lavičky pro rodiče, tam je možné, že se nějaké opilecké dýchánky konají," připustila Cibulková.