„Před Kauflandem mě zastavila paní, která mi předložila certifikát o příspěvku pro neslyšící a tělesně postižené. Chtěla jsem také přispět, když vtom přistoupil kolemjdoucí a na svém mobilu mi ukázal článek o falešných žebračkách se stejným certifikátem," popisuje Andrea Chyliková a dodává, že šlo s největší pravděpodobností o podvodnici. „Když to viděla, šla okamžitě pryč a domlouvala se se svou společnicí, neslyšící, jak tvrdila, rozhodně nebyla," dodává Chyliková.

A stejný scénář popisují i další lidé z Českého Těšína, kteří se před podvodníky navzájem varují na sociální síti. Takové případy se objevily také v Praze, Ostravě nebo Jindřichově Hradci.

V seznamu veřejných sbírek povolených krajským úřadem žádná podobná sbírka nefiguruje a před podvodníky varuje i prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), který potvrzuje, že žádná z členských organizací v současné době sbírku tohoto typu a názvu neprovozuje.

ASNEP sdružuje organizace zabývající se osobami se sluchovým postižením po celé ČR a od podobné sbírky se distancuje.

„Uvedená sbírka je podvodná, trvá již několik let a velice poškozuje organizace osob se sluchovým postižením. Již v minulých letech bylo naší organizací podáno několik trestních oznámení. Problém je v tom, že se jen zřídka podaří pachatele zadržet, zpravidla utečou," říká prezident ASNEP Petr Vysuček a dodává, že se téměř vždy jedná o osoby, které neovládají znakový jazyk neslyšících.

Jak nenaletět? „Hlídka se musí prokázat kopií platného osvědčení vydaného krajským úřadem a plnou mocí. Pokladnička musí být zapečetěna a opatřena otiskem razítka," radí k tomuto tématu úředníci krajského úřadu na svých webových stránkách.

Podvodné sbírky jsou pro policisty na Karvinsku v poslední době spíše výjimkou. „Pokud budete mít podezření, že se jedná o podvodnou sbírku, je vhodné okamžitě volat státní nebo městskou policii. Hlídka prověří, zda je sbírka legální. Bohužel, lidé často volají až se zpožděním, dokazování je pak problematické," radí mluvčí karvinských policistů Zlatuše Viačková.