Sraz zájemců byl u hlavního vchodu do budovy havířovského magistrátu, který je jednou z nejstarších poválečných staveb, původně určen pro hornictví. Její dvojče se nachází v Karviné.

Trasa dlouhá kolem dvou kilometrů vedla ulicemi a dvorky do městské části Podlesí k obchodnímu centru Permon. Ten označil průvodce jako velmi kvalitní a nadčasovou budovu.

Guzdek přiblížil nelehkou práci architektů po II. světové válce. Vznikaly plány jako dvouletka, pětiletka a různé směrnice, přitom termíny se většinou ve stavebnictví nedodržovaly. Po 28. únoru 1948 vše bylo nasměrováno na Sovětský svaz. V Havířově tak vznikla Sorela, v pozdějších letech pak panelová výstavba.

Přes veškeré problémy, které bytovou výstavbu doprovázely, vyrostlo nakonec pěkné město, plné zeleně a stromů. Dnes Havířov trápí postupný úbytek obyvatel a je otázka, co bude se stávajícím bytovým fondem, pokud tento nepříznivý trend bude dále pokračovat.

První říjnový týden již tradičně patří celorepublikové akci Den architektury. Letošní je již šestým ročníkem. Organizátorem v Havířově je spolek Důl architektury, který se dostal do povědomí široké veřejnosti bojem o záchranu odbavovací haly havířovského vlakového nádraží. Předsedkyní spolku je architektka Lucie Chytilová.