Pro návštěvníky byla připravena celá řada stanovišť, kde si mohli nechat bezplatně vyšetřit svůj zdravotní stav. K dispozici bylo měření tlaku, hladiny cukru v krvi, rozbor stavby těla nebo rehabilitační poradna s vyšetřením nožní klenby.

Největší zájem byl o vyšetření cukru v krvi, vyšetření na podoskopu a rozbor stavby těla. Kromě Dne zdraví pořádala Nemocnice Agel Český Těšín také Den dětí pro své zaměstnance. Děti měly k dispozici šest stanovišť, kde plnily úkoly formou hry a povozit se mohly i na ponících.

„Zahájení programu a koncert ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína jsme se i přes nepříznivou předpověď počasí rozhodli realizovat v parku nemocnice a vyplatilo se to, svítilo nám sluníčko. Pršet začalo až 15 minut před skočením programu. Další program Dne zdraví následně probíhal v prostorách rehabilitační ambulance,“ uvedl Alfréd Heckel, vedoucí fyzioterapie a ergoterapie a specialista marketingu v českotěšínské nemocnici.

close Den zdraví v českotěšínské nemocnici 2024. info Zdroj: se svolením skupiny AGEL zoom_in Den zdraví v českotěšínské nemocnici 2024.

Zájemci si u nutriční terapeutky také mohli nechat pomocí speciální váhy zjistit podíl tuku, vody a svalů v těle. Na stanovišti fyzioterapie si ověřili správné držení těla a pod UV lampou zkontrolovali čistotu rukou. „Co návštěvníky opravdu hodně zajímalo, bylo vyšetření na podoskopu, o které je tradičně velký zájem. Jen u tohoto stánku bylo vyšetřeno v odpoledních hodinách více než 40 pacientů. Oblíbené bylo i stanoviště, kde si návštěvníci mohli nechat změřit hladinu cukru v krvi a krevní skupinu,“ říká Alfréd Heckel.

Vyzkoušet si také mohli resuscitaci na figuríně za asistence studentů Střední zdravotnické školy Agel. Návštěvníci akce si odnesli cenné informace z jednotlivých stanovišť včetně brožurek s doporučenou životosprávou a cvičením. „Velký zájem veřejnosti byl pro všechny milým překvapením. Znát svůj zdravotní stav je důležité a mnohdy to pomůže zlepšit kvalitu života,“ zakončila Barbora Zbránková, ředitelka Nemocnice Agel Český Těšín.