Lidé na to upozornili na sociálních sítích, načež v pondělí do Karviné přijeli zástupci Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC), aby zmapovali situaci a rozhodli o dalším postupu.

Mluvčí SŽDC Marek Illiaš potvrdil, že vytopení podchodu způsobily velmi silné přívalové deště. „Během kontrolního dne na stavbě se ale zjistilo, že některé svodové okapy nebyly dostatečně vyčištěny. Projektant stavby na místě navrhl nové řešení, některé okapy dostanou větší průměr, tak aby přívalové deště mohly lépe likvidovat do dešťové kanalizace. Před samotným podchodem bude nově instalovaná horská vpusť, která by měla odvést přebytečnou dešťovou vodu,” řekl k celé záležitosti mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Dodal, že nádraží je po rekonstrukci stále ve zkušebním provozu a jeho provozovatel sjedná nápravu prostřednictvím zhotovitele stavby. Nové úpravy a celkové stavební řešení, které by mělo být hotové do dvou měsíců, tedy zaplatí firma, která nádraží opravovala.