Jak ale říká policie, v naprosté většině případů nejde o závažné či dokonce brutální verze těchto činů tak, jak je mnohdy známe ze světa dospělých. „Dá se říci, že i tyto skutky jsou úměrné věku daných dětí. Konec konců, ze stejné věkové kategorie většinou pochází jak oběť, tak i pachatelé," vysvětluje policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Zmíněné trestné činy vydírání se tak často týkají například šikany ve škole. A vydírání může mít i podobu: „Pokud mi nedáš svačinu, dostaneš", což ale na druhé straně rozhodně nesnižuje závažnost takového jednání a i sami dětští vyděrači by si měli uvědomit, že páchají trestný čin.

Podobné je to například také u trestných činů ublížení na zdraví. „Není to tak, že by na děti útočil pachatel třeba někde na ulici a úmyslně je zraňoval. Také zde jde například o následky šarvátek mezi vrstevníky a podobně," doplňuje policejní mluvčí.

Na ulici se tak děti stávají nejčastěji oběťmi drobných loupeží či krádeží. To se týká třeba krádeží mobilů, kol a dalších podobných věcí. Tady se ale vyplatí také prevence a snaha nedávat žádnou příležitost pachatelům. Právě tato trestná činnost se přitom nejvíce začíná rozmáhat v současných dnech a potrvá prakticky celé letní i podzimní období, kdy se daleko více lidí pohybuje venku po ulicích.

Další kategorií, kterou policie u dětí čas od času řeší, je kategorie mravnostních zločinů. „Nejčastěji jde o případy, kdy děti začnou příliš brzy se s vlastním sexuálním životem a neuvědomují si, že jejich věk je pod zákonnou věkovou hranicí," vysvětluje policejní mluvčí.

A odkud policie tyto poznatky získává? „Například od lékařů. Pokud jim totiž do ordinace přijde dívka, které je méně než 15 let a přitom je těhotná, musí toto lékaři podle zákona hlásit i nám," dodává policejní mluvčí.

Čtěte také: Pro policejní výslechy dětí mají v Havířově speciální novou místnost