Farma slouží k pracovní terapii lidem, kteří se chtějí vymanit z nejrůznějších závislostí. V komunitě pod vedením Armády spásy žijí na malé farmě v havířovském Šumbarku. Čas od času za nimi přijdou děti ze školek a v neděli mohli přicházet i rodiny s dětmi.

„Pořádáme předvánoční krmení zvířat, které je spojeno se dnem otevřených dveří. Jedná se už o třetí ročník. Vedle této akce pořádáme v průběhu roku pro děti ze školek a škol volnočasové preventivní programy. Ty menší děti tráví více času se zvířátky, ale pořádáme třeba i opékání. U těch starších dětí mluvíme i o nebezpečí závislostí. Někteří z klientů jsou ochotni o závislosti povídat a pro děti kolem 15 let je to zřejmě nejzajímavější a nejúčinnější forma pomoci, aby věděli, jaká rizika jsou se závislostmi spojena," řekla za Armádu spásy Monika Powiesníková.