Ve Čtyřlístku žijí děti, které buď rodinu nikdy neměly, nebo z nich byly z nejrůznějších důvodů odebrány sociální službou. Zatímco dříve byl Čtyřlístek zaměřen na nejmenší děti, nyní už poskytuje azyl i starším dětem. Vedení domova proto uzpůsobuje zařízení různým věkovým kategoriím.

„Chceme, aby to u nás měly děti příjemné nejen uvnitř domova, ale i venku na zahradě, kde odpočívají a tráví volný čas. Na zahradu se nám podařilo zajistit nový hrací prvek. Pořízen byl dílem z prostředků našeho rozpočtu, příspěvku Moravskoslezského kraje a sponzorů," vysvětlil ředitel dětského centra Petr Fabián.

Plastové prolézačky se skluzavkou budou využívat především menší děti. Pro ty starší centrum připravuje jiné atrakce. „Věková struktura dětí v centru se změnila a ty starší potřebují trochu jiný pohyb. Proto pro ně tady v areálu připravujeme vybudování cyklistické dráhu s fyzicky náročnějším terénem," dodal ředitel Fabián.