Tradiční celostátní soutěž se po několika letech opět konala i na Karvinsku. 26 dětí se sešlo v centrále mysliveckého spolku v Dolní Suché.

„Smyslem je, aby děti získaly vztah přírodě a věděly, že je potřeba ji chránit. Jde o místní kolo, ze kterého mohou postoupit do vyšších a nakonec i celostátní finále. Jak se ukázalo v soutěži, děti prokázaly vynikající výsledky v testech i při poznávání stop zvěře, zvěře i stromů. Dík patří instruktorům, kteří s dětmi pracují po celý rok. Jejich práce má své výsledky,“ řekl předseda spolku Václav Přeček.

Školáci museli prokázat znalosti ve vědomostním písemném testu a následně i při praktických zkouškách. Zpestřením byla střelba ze vzduchovky na terč.

Letní koupaliště v Havířově.
Koupaliště už jsou v provozu