Pedagogové vDětském domově se školou, kde je kapacita 32 míst, nemohou úplně zamezit útěkům dětí, ale bojují proti tomu aktivitou. Jak žijí tyto děti vdomově, přiblížila vrozhovoru Deníku vedoucí vychovatelka Bronislava Fečková.

Proč kútěkům dochází a kdy nejčastěji?

„Je třeba si uvědomit, že ty děti zde nejsou dobrovolně, ale zrozhodnutí soudu. Většina znich je také ze sociálně slabších rodin, kde je opravdu špatné zázemí, ve kterém musely vyrůstat, a to na ně mělo velký vliv. Útěky se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Ktěm prvním patří například i desetiminutové zpoždění a vždy se o tom musí udělat zápis. Kritickým obdobím, kdy tyto případy řešíme je měsíc září. Děti se vrátí zprázdnin a chvíli jim trvá, než si znova zvyknou na pravidla a režim, který tady mají. Druhé takové kritické období jsou Vánoce.“

Jaký je postup při útěku a kde se nejčastěji děti ukrývají?

„Jsme povinni kontaktovat vždy policii a rodiče. Děti bývají nalezené na různých místech, například vyhledávají sklepní prostory, nebo jsou u kamarádů. Pokud se stane, že chlapec uteče domů, rodiče mají povinnost nás informovat a dopravit dítě zpět do domova. Když tak neučiní, porušují zákon.“

Jaká po návratu děláte výchovná opatření?

„Samozřejmě, že se to nedá prvotně řešit jinak než domluvou. Nicméně je to stejné jako vrodinách. Děti tady mají velice mnoho pestrých aktivit, které je baví. Trestem pro ně je, když jim je omezíme, nebo na čas zakážeme. Učíme je, aby měly ksobě zodpovědnost.“

Jak tedy mohou děti vdomově trávit volný čas?

„Jen u nás vzařízení je toho hodně. Mají kdispozici například posilovnu, hřiště, také saunu a mnoho jiného, včetně různých kroužků. Také spolupracujeme se střediskem volného času Asterix, kde vodpoledních hodinách mohou kluci chodit a trávit volný čas. Snažíme se o vzájemnou důvěru. Jezdíme i na výlety a rekreační pobyty, účastníme se sportovních soutěží. Je toho hodně. Pro nás prevence právě představuje aktivitu a neustálou pestrost.“

Na jak dlouho jsou u vás děti umístěné, navracejí se zpět do rodin?

„Musíme říct, že se děti nedaří často zařadit zpět do rodiny. Většina znich rovnou přejde od nás do dalšího domova sučilištěm. Především záleží na tom, zda vůbec rodiče mají zájem o návrat. Pak mohou kontaktovat kurátora a nás. Zpracuje se výchovný postup pro návrat a žádost se předá soudu. Mnohým rodičům to ale vyhovuje. Zde je o jejich problémové dítě dobře postaráno. Existuje také varianta, kdy je chlapec zcela bezproblémový. Potom my můžeme dát podnět o zařazení do dětského domova bez základní školy. Diagnostický ústav udělá posudek a rozhodne.“

Za jaké přestupky rozhodne soud o umístění kvám do domova?

„Nejčastěji se jedná o opakované záškoláctví, krádeže také šikanování, či užívání omamných látek. Naším cílem je to u nich postupně odbourávat. Snažíme se, aby měly jiný pohled na svět i ksobě a ostatním. Hodně si snimi povídáme a máme úzký kontakt. Pracujeme sdětmi vmalých skupinkách.“