Akci žáci nazvali Cesta po Africe. „Tento den byl vyvrcholením naší týdenní prodejní výstavy pro sbírku, jelikož chceme pomáhat dětem, které to potřebují. Také jsme tímto způsobem chtěli oslavit Den dětí. Nechtěli jsme však jen vybrat peníze, ale také lépe poznat celou Afriku,“ řekla organizátorka Vlasta Tomečková žákyně 8. třídy. Děti společně sučiteli vytvořily dvanáct stanovišť, kde se seznámily skulturou některých části Afriky. Musely plnit úkoly a představit si, že jsou právě na tomto kontinentu. „Například některé stanoviště znázorňovalo Mys dobré naděje, kde si děti musely představit, že je bouře a ony se ztratily. Po vyjasnění si musely cestu najít jen podle hvězd a souhvězdí. Na dalším stanovišti si třeba vyzkoušely, jak to mají děti vAfrice těžké, když musí chodit mnoho kilometrů pro vodu. Každé stanoviště bylo zábavné, ale přitom velice poučné,“ dodal učitel Břetislav Holisz.

Snápadem zorganizovat tuto akci přišly dvě žačky osmých tříd Vlasta Tomečková a Simona Čerevková po zhlédnutí přednášky Jirky Pasze, který vrámci studií byl tři měsíce vAfrice. „Jako student humanitární pomoci jsem mohl vidět, jak je důležitá adopce na dálku. Z peněz je adoptivnímu dítěti hrazeno školné, pomůcky a uniforma. Dítě také ztěchto prostředků má nárok na jedno teplé jídlo denně a jednou ročně dostane dárek. 20 procent ztéto částky jde na rozvoj komunity. Vesnice, kde dítě žije, třeba dostane na osivo, tak aby nedocházelo knerovnostem vkomunitě,“ řekl Jirka Pasz. Škole se za týden podařilo vybrat víc než sedmitisícová částka pro adopci, teď musí učinit kroky pro přidělení dítěte. „Ještě nemáme přiděleno dítě, nad kterým chceme převzít patronát. Chtěli bychom však prvňáčka, tak aby byl spolužákem na dálku po celou školní docházku,“ dodal Břetislav Holisz.