Církev by možná vůbec nemusela čelit skandálu dětmarovického kněze Marcela Puváka, kdyby biskup ostravsko-opavské diecéze však zareagoval na signály, které na nestandardní chování zmíněného duchovního upozorňovaly už dříve.

Alespoň to tvrdí Libor Dobrý, věřící, který poměry v dětmarovické farnosti dobře znal, protože tam několik let působil. Jak ale říká, osobní zkušenost s tímto knězem a následné dění v církvi jej přiměly k tomu, že před čtyřmi lety rezignoval na kandidaturu trvalého jáhna a i s rodinou dokonce vystoupil z katolické církve.

„Jak mohu doložit, informoval jsem Vás i děkana karvinského děkanátu a další duchovní ostravsko- opavské diecéze již před čtyřmi lety, že se Marcel Puvák opakovaně schází na faře se seminaristy olomouckého semináře, kteří na faře přespávali, že zve ministranty do kina, na výlety. Poukazoval jsem ale i na jiné, rovněž pohoršující jednání jmenovaného kněze,“ píše Libor Dobrý v otevřeném dopise biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi v reakci na prohlášení biskupství poté, co vyšlo najevo, že dětmarovický farář byl koncem října přistižen v Polsku v hotelu, kde si domluvil sexuální hrátky s mužem na vozíku.

Hned na místě se ke svému úmyslu přiznal a omluvil se za to. Video se objevilo na YouTube. O celé věci Puvák neprodleně informoval své nadřízené na biskupství, složil kněžskou funkci a do vyšetření události byl postaven mimo duchovní službu.

Nečinně jste přihlíželi, vyčítá muž církevním hodnostářům

Bývalý katolík Libor Dobrý v této souvislosti vyčítá biskupovi, že kněz Puvák tak mohl s vědomím svých nadřízených, kteří prý byli o těchto podezřeních spraveni, další čtyři roky nerušeně pokračovat v „lovení“ svých obětí, sloužit mše svaté, zpovídat, navštěvovat jako kněz hrabyňský rehabilitační ústav, dále se scházet se seminaristy a ministranty, působit v TV NOE a další.

„Zpětně se tedy podivuji tomu, že jste ze své funkce neučinil Vy ani nikdo další žádné kroky k tomu, aby byly prověřeny uvedené skutky, nařízeno Puvákovo psychologicko-sexuální vyšetření a tím se předešlo skutku, který potvrdil nejen mou obavu, že s tímto knězem není lidově řečeno ´něco v pořádku´,“ píše v otevřeném dopise Libor Dobrý.

Zástupci ostravsko-opavského biskupství se brání tvrzením, že zmiňované upozornění pana Dobrého ohledně jednání kněze Marcela Puváka, které bylo součástí Dobrého žádosti o vystoupení z církve z dubna 2016, bylo nekonkrétní a vágní. Obsahovalo prý množství různých stížností, které odrážely jeho dlouhodobé osobní spory s páterem Puvákem.

„Všechny stížnosti uvedené panem Dobrým v jeho žádosti o vystoupení z církve byly s páterem Puvákem osobně projednány,“ uvedl v reakci na Dobrého dopis právník ostravsko-opavského biskupství.

„Na rozdíl od nyní zaslaného otevřeného dopisu, v původním sdělení ze dne 11. dubna 2016 pan Libor Dobrý nepopisoval žádné konkrétní poznatky o aktivitách pátera Puváka s osobami ministrantů či seminaristů. Pro neurčitost a spekulativní charakter tehdejšího vyjádření pana Dobrého a rovněž pro absenci jakýchkoliv dalších stížností, Biskupství ostravsko-opavské nedisponovalo žádnými hodnověrnými poznatky nasvědčujícími podezření ze zneužívání nezletilých tímto duchovním,“ tlumočil právníkovo vyjádření mluvčí biskupství Pavel Siuda.

Farářova úchylka se prý měla hlásit „výše“

Libor Dobrý také připomíná, že v případě, že se podezření ze zneužívání týká nezletilých (což ministranti zpravidla jsou), je biskup povinen oznámit tuto skutečnost tribunálu Kongregace pro nauku víry v Římě, kde se musí hlásit všechna i jen podezření. „Proč jste tak neučinil? Byl jste to Vy, kdo byl o všem informován, a přesto jste nic neudělal. Vědomě jste tak kryl jeho skutky,“ vytýká Libor Dobrý biskupu Lobkowiczovi.

Mluvčí biskupství Pavel Siuda vysvětlil, že biskup je povinen Kongregaci pro nauku víry hlásit důvodná podezření ze spáchání trestných činů klerika proti 6. přikázání Desatera s nezletilou osobou mladší 18 let. „Vzhledem k tomu, že biskup v tomto konkrétním případě žádné hodnověrné informace o podezření ze spáchání takového trestného činu neměl, nebyl dán důvod činit oznámení Kongregaci pro nauku víry ani orgánům činným v trestním řízení,“ dodal.