Slavnostní otevření se konalo na Den dětí 1. června 2002. Okamžitě se stal velmi oblíbeným a navštěvovaným. Dodnes má téměř stejnou podobu, byť některé atrakce už byly odstraněny.

Dětský park však v prostoru mezi Beethovenovou a Fibichovou ulicí v samotném centru města vůbec nemusel být. Vedení města v proluce zvažovalo možnost stavby moderního kostela a hotelu.

Navržená podoba náměstí Republiky v centru Havířova
Skousnou Havířované novou podobu centra?

„Byly takové úvahy, aby v tomto místě stál hotel. Z toho naštěstí sešlo a myslím, že lidé jsou rádi, že tady mají toto hřiště. Jde o největší multifunkční hřiště ve městě. Je rozděleno pro menší a starší děti. Od otevření je mimořádně hojně navštěvováno," řekl Václav Wicher, který byl v době otevření parku primátorem města.

Vizualizace možné podoby parku Sponzorů v Havířově.
Nový park: vodní divadlo, grilovačky nebo noční svatby

Přes značné vytížení se daří hřiště udržovat v provozuschopném stavu.

„Každý den ráno je uklízeno. Všechny atrakce procházejí pravidelnými revizemi a podle potřeby také opravami. Údržba se týká také laviček, odpadkových košů, zdroje pitné vody a dalšího mobiliáře," uvedl ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Radomír Kácal.

Zajímavostí dětského parku jsou také dva na zdejší lokalitu výjimečné stromy - korkovníky amurské, které rostou přímo uprostřed areálu.

Park Krásná rokle v Havířově-Šumbarku.
OBRAZEM: Na Šumbarku byl otevřen park Krásná rokle