Nebylo to jen klasické kladení věnců a zapalování svíček. Byl to důstojný akt i vzkaz především současným generacím.

„Je to škoda, když především mladá generace často ani neví, že zde takový pomník je, ale hlavně neví, proč vznikl, v jakých souvislostech se tady odehrával spor o Těšínsko, jak vznikl Český Těšín a další tyto věci,“ podotkl Zbyšek Ondřeka a přidal další historické zajímavosti a fakta o podílu prvního českého prezidenta na vzniku města.

„Byl to právě prezident Masaryk, který se zasloužil o to, že větší část Těšínska se stala československým územím a také to byl on, kdo trval na tom, že z někdejšího chaoticky zastavěného předměstí, které tehdy obsahovalo několik domů a nádraží, by mělo vzniknout nové moderní československé město. A to se i stalo také díky tehdy neobvykle velkorysé půjčce, kterou československý stát městu poskytl. Můžeme si tedy směle říct, že Český Těšín je dítětem Československé republiky,“ dodal Zbyšek Ondřeka.

Na úterní setkání přišli i studenti a profesoři českotěšínského Gymnázia Josefa Božka. Těm se nápad muzea na společnou oslavu a připomínku zalíbil a sami aktivně zkrášlili atmosféru i svým kulturním programem, v jehož rámci si všichni přítomní společně zazpívali československou hymnu včetně její slovenské části a na závěr se pěla také nejoblíbenější Masarykova píseň Ach synku, synku.

"Myslím si, že naši studenti znají význam data 28. října 1918 zcela určitě,“ podotkl ředitel českotěšínského Gymnázia Josefa Božka Tomáš Hudec při polemice o tom, že datum 28. října je pro spousty lidí opravdu velkou neznámou.

Setkání proběhlo i pod záštitou českotěšínské radnice. Starosta města Vít Slováček zde tak v krátkém projevu rovněž zdůraznil význam vzniku samostatného Československa a také význam pojmu Těšínsko pro celou zdejší oblast.

Setkání zkrášlili také členové Klubu vojenské historie Chotěbuz, kteří po dobu drželi v dobových legionářských uniformách u pomníku čestnou stráž.

Příští rok slavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa a ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka tak všechny přítomné již pozval na tyto oslavy, které budou ve velkolepém duchu, který si tak významné jubileum rozhodně zaslouží.