Personál v nových pracovních dílnách pro mentálně postižené upoutané na invalidní vozík se bude snažit co nejrychleji navázat blízký kontakt s rodiči i s uživateli zařízení. Denní stacionář pro pětadvacet lidí na ulici Čelakovského bude v provozu od 3. prosince.

„Je pro nás prioritou navázat co nejužší vztah s rodinnými příslušníky, jelikož noví klienti se budou nějakou dobu seznamovat s prostředím. Většinou jsou na začátku zakřiknutí, špatně komunikují. Právě ti nejbližší nám mohou hodně pomoci poznat, co chce daný člověk říct, co má rád a naopak. To vše je nesmírně důležité. Nebráníme se také tomu, aby zde se svým dítětem pobývali,“ řekl ředitel Santé Domova pro osoby se zdravotním postižením Radim Hanzel.

V zařízení se bude nacházet dřevařská a univerzální dílna. „V univerzální místnosti se budou provádět rukodělné práce, včetně keramických výrobků. Samozřejmě zde bude na výběr i z volnočasových aktivit. To znamená sportovní kroužek nebo pěvecký či výtvarný. Také budeme pořádat společné akce a prodejní výstavy s dětmi z Lípové nebo z dílen na Tajovského. Bude zajištěno také rehabilitační cvičení,“ dodal Hanzel.

Kapacita ještě není zcela naplněna a přihlášku mohou rodinní příslušníci podat za určitých podmínek. „Nemáme nějak vymezenou věkovou kategorii. Denně budeme v provozu od 6 do 16 hodin. Takže klidně k nám můžou docházet i mladiství po skončení vyučovací doby.

Také naše služby nezahrnují ošetřovatelskou péči. Smyslem dílen je, aby klient byl schopen se zapojit do aktivit zařízení,“ doplnil ředitel.
Systém hrazení služeb je nastaven tak, že uživatel si platí službu z příspěvku na péči podle hodinových sazeb. „To znamená, že neplatí nějakou danou taxu, ale jen podle toho kolik hodin měsíčně u nás pobývá. Strava se pak hradí z důchodu, který pobírá, a pokud se stane, že toho není schopen, požádají se rodinní příslušníci, aby to uhradili za něj,“ vysvětlil ředitel Radim Hanzel.