„Tuto skutečnost jsem se dozvěděla od ředitele naší příspěvkové organizace. Ten mi sdělil, že dítě jedné ze zaměstnankyň této organizace přišlo do styku s nakaženou dívkou,“ řekla Deníku starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. 

Online reportáž

Jakmile byla informace potvrzena, vedení města o tom informovalo ředitele příslušných organizací, kteří o tom neprodleně spravili zákonné zástupce nezletilých žáků, kteří mohli přijít s infikovanou osobou do kontaktu.

A ti byli, jak se dalším šetřením zjistilo, protože dítě bylo v pondělí a v úterý normálně ve škole, minimálně další tři. 

Všichni, včetně jejich rodičů, teď mají povinnost sledovat, zda se u nich neprojevují příznaky nákazy a v případě, že ano, jsou povinni kontaktovat svého lékaře nebo hygieniky.

„Po vyhodnocení situace jsme s okamžitou platností uzavřeli veškerá sportoviště a zrušili různá cvičení v sokolovnách, apod.," dodala starostka.

Koronavirus v Česku