Obchvat spojí dálnici D1 s dálnicí D48 u Třanovic a bude dále pokračovat v již dokončeném úseku kolem Třince ke slovenské hranici. Přes Karvinsko vede trasa obchvatu přes Rychvald a Petřvald a po hranici Horní Suché a Havířova. Právě tam v lokalitě Dělnické ulice bude napojena silnice I/11. Další napojení je naplánováno v Životicích. Úsek o délce 1,2 kilometru se však bude stavět pouze v případě, že se na něm bude spolupodílet město.

Zastupitelé mají hlasovat o tom, zda město dá státu příslib finanční spoluúčasti na prodloužení ulice Dlouhá třída, včetně stavby mimoúrovňového napojení.

Trasa prodloužené části vede od současného kruhového objezdu za lesoparkem přes pozemky několika soukromých vlastníků, přes Zelenou ulici zadem kolem sídla a skladů Sadů Životice k ulici Padlých hrdinů, kde by měla být v budoucnu mimoúrovňová křižovatka. 

Nákres plánované trasy silnice I/11 skrz kruhový objezd v Havířově.
Skrz havířovský rondel nepovede most ani tunel

„Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě prodloužení Dlouhé třídy nejedná o vyvolanou úpravu či přeložku připravované stavby silnice I/11, není v možnostech Ředitelství silnic a dálnic ČR realizovat tento objekt ve své režii. ŘSD nemůže ze státního rozpočtu realizovat a následně darovat komunikaci soukromému subjektu. O zaslání příslibu požádalo ŘSD v co nejkratším termínu, s tím, že bez tohoto nelze Záměr projektu stavby silnice „I/11 Havířov – Třanovice“, který obsahuje i výše uvedené napojení Dlouhé třídy na silnici I/11, předložit Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení,“ píše se v materiálech ke stavbě.

Kolony - ilustrační foto.
Kudy povede silnice přes Rychvald, Petřvald a Orlovou?

Předpokládané náklady na stavbu prodloužené Dlouhé třídy činí 45 milionů korun. Definitivně ještě není rozhodnuto ani o tom, jak široká a kolik jízdních pruhů silnice bude mít. Jako nejvíce pravděpodobná se jeví varianta silnice II. třídy o dvou jízdních pruzích. 

Dá se přitom předpokládat, že stavba samotná nezačne dříve než za 10 let a bude se odvíjet od stavby hlavní části obchvatu v úseku mezi Těrlickem a Havířovem. I u něj zatím panuje několik nejasností. 

Ilustrační foto.
Obce hledají levnější variantu obchvatu

Na vybudování obchvatu tlačí dlouhodobě spolek měst a obcí, které mají zájem vést tranzitní dopravu mimo svá centra.

„Je to běh na skutečně dlouhou trať, byť se snažíme, aby se přípravy co nejvíce urychlily. I v okolí Havířova bude obchvat řešen na několik etap. Tou nejzásadnější bude jistě tunel pod částí Těrlicka. Na tuto etapu navazuje havířovská část obchvatu. Realizace je určitě otázkou minimálně deseti let,“ řekl havířovský zastupitel a zástupce města ve spolku Petr Smrček.

Plánovaná trasa obchvatu Těrlicka.Zdroj: ZÚR MSK

Zasedání havířovských zastupitelů.
O kontroverzních odměnách se hlasovat nebude