Zastupitelé odhlasovali, že se město bude na prodloužení Dlouhé třídy finančně podílet, což byla podmínka Ředitelství silnic a dálnic.

Plánovaný obchvat naváže na stávající čtyřpruhovou silnici I/11 Ostrava – Havířov, pokračuje severně od centra Havířova až na rozhraní Havířova a Horní Suché, kde se stáčí jižním směrem a prochází nesouvisle zastavěným územím obcí Těrlicko a Třanovice až k dálnici D48, kde se napojuje jak na D48, tak i dále na budovanou silnici I/68 směr Třinec, Slovensko. Se stavbou se ale začne za 6 až 8 let.