Systém by měl v největším městem okresu zajistit plynulost provozu a také nižší nehodovost. Plné fungování se očekává již koncem tohoto roku.

„Vybudování inteligentního dopravního systému v Havířově nás posune mezi takzvaná chytrá města nové generace. Od projektu čekáme především zajištění plynulejší a bezpečnější dopravy, a to i s ohledem na upřednostnění IZS v kooperaci s městskou hromadnou dopravou. Současný systém řízení semaforů je již zastaralý. Nový systém se bude snažit dopravu řídit tak, aby se netvořily kolony, například v ranní či odpolední špičce,“ popisuje výhody chytrých semaforů náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Přibližně v těchto místech na rozhraní Havířova a Horní Suché by měla na trase obchvatu Havířova vzniknout mimoúrovňová křižovatka Havířov-sever.
Horní Suchá nechce novou čtyřproudovou silnici, obchvat Havířova se jí nelíbí

Inteligentní dopravní systém se zaměřuje na řízení, informování a sběr dat, který následně umožní optimalizaci dopravy. Investiční akce je spolufinancována z dotačního titulu ITI ostravské aglomerace „Telematika při IAD II“, město na modernizaci světelných křižovatek přispělo částkou 22 milionů korun.

Pohled na město Havířov. Ilustrační foto.
Obchvat Havířova má zelenou. Ne všichni ho však chtějí

Součástí systému bude i modul hlídání průjezdů křižovatek na červenou. Tento systém je již nově v provozu na těchto sedmi havířovských křižovatkách:

Hlavní třída x Na Nábřeží x Stromovka (SSZ Podloubí)
Hlavní třída x Dělnická (SSZ Elán)
Dělnická x U Stromovky x Mánesova (SSZ Komerční banka)
Dlouhá třída x Národní třída (SSZ Reneta)
Dlouhá třída x 17.listopadu (SSZ Telecom)
Dlouhá třída x Studentská x Okrajová (SSZ Merkur)
Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží (SSZ Na Nábřeží)

Sítí chytrých a bezpečných křižovat ve městě se tak Havířov přidá k českým městům jako Brno nebo Zlín, kde již tento inteligentní dopravní systém skvěle funguje. Hlavním cílem je dát novou kvalitu řízení dopravy a město celkově modernizovat.