„Setkáváme se s opravdu velkým zájmem žáků, máme asi tak 1100, 1150 přihlášek, nemůžeme jich ale přijmout více než 909. Zažíváme teď silné ročníky," potvrdila ředitelka českotěšínské Základní umělecké školy Pavla Kalety Renata Wdówková.

Dodává, že k nim navíc z blízkého Polska dojíždí 200 žáků.

Větší zájem, než mohou přijmout, hlásí i Základní umělecká škola v Rychvaldě. „Už druhý rok musíme dělat přísnou selekci, nemáme kapacity," okomentovala ředitelka Vlasta Matonogová.

Plno mají i v Základní umělecké škole Leoše Janáčka v Havířově. Bohumínská škola naplňuje poslední volná místa. Karviná v posledních letech zaznamenává mírný pokles, který je ale způsoben spíše celkovým úbytkem obyvatel, zejména z řad mladých, jedná se však o úbytek v řádech jednotlivců.

V Orlové počet kolísá. „Zatím volné kapacity máme, ne každý rok jsme zcela naplněni, což ale znamená, že z celkové kapacity 464 míst je třeba 10 volných," prozradil zástupce ředitelky Základní umělecké školy J. R. Míši Martin Szymik.

Hudba vede

Přestože školy nabízejí kromě hudebních také obory výtvarné, literárně-dramatické a taneční, právě ty hudební hrají shodně na všech školách prim.

„Dohromady máme 797 žáků, z toho 120 je na výtvarném zaměření, 50 na tanečním, 20 na literárně-dramatickém a zbytek je hudba," uvedla Anna Mikulová, ředitelka havířovské ZUŠ Leoše Janáčka, kde letos rozšíří nabídku o výuku harfy.

Největší nárůst zájmu zaznamenávají u elektronických nástrojů, zejména kytar a také u bicích. „Je to dlouhodobý vývoj, nedá se říct, že se to mění rok od roku. Naopak zájem upadá u žesťových a dechových nástrojů," doplnil zástupce ředitelky orlovské umělecké školy Martin Szymik.

Zde loni vznikl školní orchestr a na jeho rozvoj se chtějí zaměřit také v nadcházejícím školním roce.

„Už v minulém školním roce se nám podařilo dosáhnout pěkných úspěchů, účastnili jsme se i ostravského Festivalu v ulicích, letos budeme činnost orchestru dále rozvíjet. Před dvěmi lety jsme pak otevřeli výuku skladby, to je myslím docela unikátní," líčí Szymik.

Z bicích nástrojů se pak kromě klasických bubnů těší přízni i ty méně tradiční nástroje. „Zájem je například o marimbu nebo vibrafon," potvrdila ředitelka Základní umělecké školy Pavla Kalety Renata Wdówková.