„Každý ročník SAMu je výjimečný. A pro tento rok to platí dvojnásob. Přispívá k tomu i jeho příhodný název SAMOPAL. Po čtyři dny se budeme formou seminářů a workshopů zabývat aktuálními otázkami, jako například: „Ospravedlňuje boj za správnou věc násilí? Světí účel prostředky? Jakým způsobem je správné bojovat za pravdu a ideály - se samopalem nebo s perem (mobilem) v ruce?“ A co nám k tomu říká Bible? "Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.",“ přibližuje tém,ata letošního setkání Jana Buchtová z týmu SAMu.

Pro odlehčení situace připravili organizátoři cestopis, koncerty, kreativní a sportovní aktivity, a příjemné posezení v tamní čajovně.

Program je bohatý a na své si tak přijdou všichni, včetně dětí a rodičů. Bližší informace na www.samorlova.cz a www.facebook.com/samorlova