„Ten proces navracení zvonů bude dlouhý. Dnes vůbec nejsme schopni říci, kdy se jednotlivé zvony do jednotlivých farností vrátí,“ říká mluvčí Ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Biskup Gebhard Fürst z diecéze Rottenburg-Stuttgart v Německu v sobotu při slavnosti v Píšti řekl, že momentálně má diecéze k dispozici zpracovaný seznam zvonů a probíhají jednání mezi biskupstvím a jednotlivými německými farnostmi, kde se zvony fyzicky nacházejí, o tom, kdy by mohly být navráceny do původních kostelů. Takových zvonů je údajně jen církevním obvodu Rottenburg-Stuttgart celkem pětašedesát.

Do kraje se vrátí ještě pět zvonů

Podle Tomáše Hejdy, kampanologa Ostravsko-opavské diecéze, by se snad něco bližšího mohlo vědět po Velikonocích.

„Mám zprávu, že už z jedné německé farnosti ozvala do Třebomi. Tam by se měl vrátit přes 600 kilogramů vážící zvon odlitý v roce 1511. Po demontáží tam stále mají srdce, stolici a prázdné místo, takže se zvon zavěsí do původního zařízení, které je 500 let staré,“ předpokládá Hejda.

Německá strana má zaplatit demontáž zvonu a jeho převoz na místo, odkud byl odvezen. To vše v rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu, který je naplánován na zhruba šest let.

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed. Do naší diecéze se dostalo sedmašedesát zvonů, které unikly zničení. Většina z nich dodnes svolává k bohoslužbě a modlitbě. Navrácení zvonu do Píště vidím jako začátek procesu. Časem vznikne síť diecézí a farností v rottenbursko-stuttgartské diecézi, v Polsku a v ostravsko-opavské diecézi, která společně spojí zvony míru a pokoje,“ řekl v sobotu na slavnosti v Píšti biskup Gebhard Fürst.

Faráři: Bude kolem toho hodně práce

Ve farnostech, kam se mají zvony v budoucnu vracet, mají z této zprávy radost. Přestože je čeká mnoho práce s tím spojené. Příprava, úprava prostoru ve věži a osazení zvonu, nový motor… To všechno bude něco stát.

„Radost z toho máme, pochopitelně. Jistý problém ale vidím v tom, že zvon třeba nebude v tónině, do které jsou laděny zvony, které dnes ve věži máme,“ říká dětmarovický Martin Pastrňák, farář, jenž spravuje také kostel z Doubravě.
Farář Marián Pospěcha z Dolní Lutyně, pod kterou spadají i Věřňovice, bude muset vyřešit, zda do kapličky osadit oba zvony, nebo jen jeden. „Zvon, který se má vrátit, není sice nijak velký, ale věžička má problém se statikou a už dnes, když se zvoní, se otřásá. Takže uvidíme, budeme to muset vyřešit,“ říká Pospěcha.

Kampanolog Tomáš Hejda předpokládá, že by se sundal ocelový zvon a nahradil se tím navráceným, bronzovým.

K TÉMATU

Zvony, které se mají vrátit

V rámci již zmíněného projektu budou vráceny také další zvony. Nejstarší navrácený zvon je z Oldřišova a byl odlit v roce 1507. Váží 590 kg a nachází se v kostele sv. Františka ve Schweningenu.

Druhý zvon poputuje do Třebomi a jeho vznik je datován na rok 1511. Váží 580 kg a je v kostele sv. Petra z Tübingen-Lustnau.

Dalším v pořadí je zvon z Věřňovic, který v roce 1779 odlil Franz Staněk z Opavy. Nachází se v kostele sv. Jiří v Hemmingenu. Na registrační kartě ze 40. let 20. stol. je napsáno, že zvon pochází z Willmersdorfu ve Slezsku (dnešní Věřňovice)

Zvon z Doubravy z roku 1783 váží 30 kg a jeho tón je „c“. Nachází se v kostele v Beimerstettu.
Nejmladší zvon, z roku 1932, se vrátí do Třanovic. Váží 140 kg a momentálně na něj zvoní v kostele sv. Jana v Roigheimu.