„Nejsem schopen říci, kdy budu pokračovat. Město slíbilo, že se mnou bude spolupracovat, a teď mě takto podrazí," stěžuje si Miroslav Otisk z Havířova, majitel investorské firmy Ecoled Original.

Vadí mu, že zamítavým stanoviskem orlovských zastupitelů přišel o možnost financovat rekonstrukci bývalé školy ze 70 procent ze státní dotace. Díky tomu by prý nemusel tolik „tlačit" na výši nájemného, aby se mu vrátily peníze, které do opravy vložil.

Navíc prý buduje v objektu také IT centrum, jehož fungováním právě v tomto místě chce mj. vytvořit pro děti, které by v objektu bydlely s matkami, inspirativní prostředí. Jiná z Otiskových firem se totiž věnuje vývoji mobilních aplikací. Veřejnosti by také mohla sloužit opravená tělocvična v objektu.

To všechno je ale momentálně v podmiňovacím způsobu. Budoucnost celého projektu je na mrtvém bodě.

A proč zastupitelé investora v žádosti o dotaci nepodpořili? Důvodem je prý především skutečnost, že město vnímá obavy občanů ze zhoršené bezpečnostní situace v blízkosti stávajících ubytoven ve městě.

„Žadatel by podle podmínek dotačního programu sjednával s klienty nájemní smlouvy, nikoli smlouvy ubytovací, nejednalo by se tedy o ubytovávání, které je podle územního plánu zakázáno; nicméně cílová skupina zde bydlících osob by byla shodná s ubytovanými v ubytovnách," říká vedoucí odboru výstavby Hana Juřicová.

Dalším důvodem pro jednoznačné zamítnutí žádosti byla podle ní skutečnost, že v nájemních bytech mohou bydlet rodiny v nepříznivé sociální situaci z jiných měst a vstupní byty by se provozovaly v klidné zástavbě rodinných domů.

„Nikdy jsem tam nechtěl dělat ubytovnu," brání se nařčení Miroslav Otisk.

Jenže právě obavy orlovských zastupitelů z toho, že by, zjednodušeně řečeno, mohla v Zimném dole vzniknout další ubytovna pro lidi v nouzi, jsou zřejmě jednou z příčin jejich zamítavého stanoviska.

Místostarosta: Nejasná koncepce

Místostarosta Martin Sliwka (ODS) navíc tvrdí, že dalším důvodem, proč zastupitelé řekli ne, je fakt, že investor má zkreslenou představu o fungování zmíněné sociální služby.

„Ten projekt je nejen podle mne nejasný, chybí mu koncepce. Proto zastupitelé rozhodli, jak rozhodli," říká orlovský místostarosta Martin Sliwka.

Otisk ale kontruje tvrzením, že koncepce byla jasně daná v žádosti adresované ministerstvu.

„Navíc, město po mě nikdy žádné doplňující informace v této věci nechtělo. Bylo mi divné, že se mnou o věci nikdo nekomunikuje, nikdo nemá žádné otázky," dodává Miroslav Otisk.

Co bude dál, asi v tuto chvíli nikdo neví. I když Miroslav Otisk v dopise adresovaném zastupitelům napsal, že bytový dům z bývalé školy vznikne tak jako tak, nezávisle na rozhodnutí zastupitelstva, protože investor má pravomocné stavební povolení.