Výtěžek z akce, na které se podílejí dobrovolníci Adry a klienti stacionáře Santé-Mikádo, pomůže Veronice Chovancové, dívce s těžkou mozkovou obrnou, k tolik potřebné a finančně nákladné baterii pro její mechanický vozík.

O Veroniku se celodenně stará její maminka. Dcera se neobejde bez mechanického vozíku, pro její mámu je ale jeho ovládání a pohyb stále složitější, protože i ona sama má své zdravotní problémy. Veronika navíc miluje i pobyt venku, kde je vozík zcela nezbytný a pohyb s ním o to náročnější. Potřebná baterie, která by pohyb vozíku velmi usnadnila, stojí okolo 50 tisíc korun, pojišťovna nic takového nehradí.

Hudba léčí a muzikoterapie je také jednou z činností, se kterou chodí dobrovolníci Adry do stacionáře Satné-Mikádo pro lidi s duševními i tělesnými problémy. „Ti lidé tam i přes své nemalé problémy mají srdce na dlani a také jsou velmi vděční, když i oni sami mohou pomoci druhým, být užiteční, do něčeho smysluplného se zapojit. Verča a její maminka jsou mé sousedky, a tak velmi dobře znám i jejich situaci. Jednoho dne mne napadlo to vše propojit,“ říká dobrovolnice Adry Bohdana Pufferová. „Když jsem se klientů stacionáře zeptala, zda by do toho šli, byli nadšeně a jednohlasně pro. A velký dík patří také dalším dobrovolníkům i pracovníkům Adry, bez jejichž obrovského úsilí by něco takového nebylo možné zorganizovat,“ dodává.

Výsledek? Klienti stacionáře, kteří týdny tvrdě ale s radostí trénovali svá vystoupení spolu s dobrovolníky Adry a akce, která pomůže velmi potřebnému člověku. To vše může zhlédnout ve středu od 17 hodin každý, kdo akci „Pro Verču“ v denním centru Lučina na Hlavní třídě navštíví.