Dobrovolníci z lesních porostů vysbírali několik pytlů rozličného odpadu. Nejčastěji se jednalo o odhozené papíry, sáčky a PET láhve, ale nechybělo sklo, plechovky, zbytky izolačních materiálů, pneumatiky.

„Je s podivem, že lidé mají v dnešní době potřebu odpad vyvážet do lesů a lesoparků, když na sběrné dvory to mají někdy i blíže a mohou tam zadarmo odevzdat veškerý odpad, včetně nebezpečného. Právě teď jsme vyčistili svah pod garážemi v Karvinské ulici. Bylo ho tam tolik, že jsme ho vyváželi bagrem," vysvětloval ředitel technických služeb Ludvík Martinek.

Dobrovolníky těšilo, že mohli udělat něco pro životní prostředí.„Do akce jsme se zapojili, protože si myslíme, že je třeba něco udělat pro přírodu. Myslím si, že tady je dost sběrných míst, kde se to dá uložit. Je škoda, že to lidé házejí do přírody," řekla jedna z dobrovolnic.

Předseda představenstva TS Vojtěch Kozák doufá, že pomůže osvěta. „Do domácností budeme doručovat průvodce, který lidem pomůže v třídění odpadu. Vysvětluje se v něm také, jak je s vytříděným odpadem nakládáno a proč není dobré vyhazovat recyklovatelné materiály na skládky ebo zakládat černé skládky. Starší generace si to možná ještě neuvědomují, ale věřím, že naše děti už budou uvažovat jinak," řekl Kozák.

Osvěta je přitom nutná stále. Přestože lidé vědí, pro který druh odpadu jsou určeny konkrétní kontejnery, často odpad míchají. O to více práce pak mají pracovníci dotřiďovací linky.