V předvánočním období dobrovolníci potěšili izolované klienty papírovými růžemi, v současné době zase aktivně vypomáhají v prádelně, kde žehlí a třídí oblečení klientům a zaměstnancům domova. 

„Prožíváme neklidnou dobu, a proto jsem rád, že k nám dobrovolníci chodí, a to nejen vytvářet pozitivní atmosféru mezi klienty, ale když je zapotřebí, tak pomohou i jinde. Pereme každý den a jakýkoliv výpadek této služby je citelný, takže si pomoci z ADRY nesmírně vážím,“ říká Roman Bigaj, ředitel SeneCura SeniorCentra Havířov.

V havířovském domově pro seniory SeneCura pomáhají dobrovolníci z ADRY.V havířovském domově pro seniory SeneCura pomáhají dobrovolníci z ADRY.Zdroj: Kateřina Třísková

Pomocné ruce pro prádelnu havířovského SeniorCentra našli v ADŘE velmi rychle. „Opět se potvrdilo, jak jsou naši dobrovolníci doslova multifunkční. Podařilo se nám obratem zajistit dvě úžasné dobrovolnice – paní Bohdanu Pufferovou a Simonu Mikušovou, které neváhaly ochotně pomáhat s žehlením prádla. I tímto gestem potvrdily naše heslo Když můžu, pomůžu. Moc děkujeme těmto ženám, které odvážně a zároveň s velikou dávkou laskavosti přistoupily i na tuto formu pomoci,“ dodává Jana Žoričová, hlavní koordinátorka dobrovolníků z havířovské ADRY.