Návštěva Havířova byla součástí programu třídenního setkání zástupců ADRY z Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Běloruska, Rakouska, Německa, Nizozemí a Norska v beskydských Malenovicích.

Dobrovolníci se ve městě rozdělili na dvě skupiny a navštívili domovy seniorů Helios a Luna.

„Bylo vidět, že to jsou lidé z praxe. Věděli, o čem ta práce v domovech je a ptali se spíše na odborné věci. Zajímali se například o systém práce, zázemí nebo naše aktivizační programy pro klienty. Při prohlídce domova oceňovali jeho atmosféru," řekl ředitel domova Milan Dlábek. 

„Bylo to zajímavé a jsme překvapení, jak dobře tento systém péče o seniory funguje," pochválil člen ruské výpravy.

Mnoho svého volného času věnují seniorům právě místní dobrovolníci. „Od roku 2009, kdy naše spolupráce s ADROU začala, jde o tisíce hodin. Dobrovolníci se našim klientům věnují skutečně velmi příkladně. Připravují pro ně volnočasové vyžití, docházejí s nimi za kulturou nebo jim dělají asistenci při jiných příležitostech," dodal Dlábek.

O spolupráci města s ADROU pak diskutovali při setkání s primátorem Danielem Pawlasem na zámku. „Lidé, kteří kdysi město jako jeho první obyvatelé zakládali, jsou dnes v důchodovém věku a město se jim snaží věnovat. Oceňujeme a podporujeme činnost dobrovolníků z ADRY," řekl primátor.