Skupina milovníků historie, archeologů, fotografů, kartografů a dalších odborníků zmapovala oblast, kde za 2. světové války stávalo hned několik táborů – tři pro válečné zajatce a jeden pracovní pro polské židy.

Mezi místními se o existenci těchto táborů v poslední době hodně mluví. Ví se, kde přibližně stály, ale podrobnější informace stále chybí.

Bohumín. Starý Bohumín. Jiří Spáčil, historik, fotograf, kameraman, rodák.
Kameraman i znalec historie Starého Bohumína, to je místní patriot Jiří Spáčil

I proto se členové sdružení v organizaci Gulag.cz vydali místa v dnešní Karviné-Dolech, kde měly tábory stát, prozkoumat a pokud možno co nejpřesněji zmapovat.

Místo, kde stával tábor pro sovětské zajatce

„Výsledkem našeho krátkého výzkumu na území staré Karviné z počátku letošního května je jeden nově lokalizovaný tábor pro sovětské zajatce a důkladné zmapování pozůstatků tří dalších nacistických lágrů z doby druhé světové války,“ říká předseda organizace Gulag.cz Štěpán Černoušek.

Josef Velfl, historik a ředitel Hornického muzea Příbram.
Vztahy s Moskvou? V pořádku nejsou po desetiletí, říká historik Josef Velfl

U dalšího tábora, který byl určený pro italské válečné zajatce (později pro odsunuté Němce, poté zde byl také tábor PTP a následně drůbežárna), zdokumentovali jeho současný stav, 

Lidem z Gulag.cz se i na základě informací spisovatelky Karin Lednické, která s nimi před pár týdny místa ve staré Karviné prošla, se podařilo objevit místo, kde se nacházel tábor pro sovětské válečné zajatce u dolu Jan-Karel (dnes důl ČSA).

„Na dlouhá léta upadla existence tohoto tábora v zapomnění, nám se však podařilo jeho umístění přesně lokalizovat a dokonce jsme objevili pozůstatky ostnatého drátu a další artefakty,“ říká Štěpán Černoušek. Dodal, že pozůstatky takových táborů jsou mohdy bez jediné připomínky bezohledně ohrožovány těžbou dřeva a postupně nenávratně mizí.

Vandaly poničená práce příznivců karvinské historie v Karviné-Dolech, duben 2021.
Šok! Někdo zničil památky historie v okolí „šikmého“ kostela v Karviné

Nadšenci objevili také udržovaný kamenný památník věnovaný památce padlých hrdinů, na kterém jsou nápisy v češtině i polštině.

Film je na k vidění internetu

Z jejich mapování vznikl také krátký dokumentární film „Expedice Karwiná“ v režii Tomáše Polenského, který je volně k dispozici na YouTube: 

Zdroj: Youtube

„Věříme, že naše činnost přispěje k zachování těchto míst paměti a k jejich důstojné připomínce. Myslím si, že by tam mohl vzniknout třeba nějaký památník. Pokud bude zájem, jsme schopni pomoci, poskytnout třeba nějaké údaje a mapové podklady,“ dodává předseda organizace Gulag.cz, jejíž členové se prioritně zabývají fenoménem vězeňského systému Gulag a obecně i sovětským totalitním režimem.

Zdroj: Youtube

Podrobně zpracované výsledky průzkumu najdou zájemci na webu www.gulag.cz/karvina, kde je podrobný popis každého ze čtyř táborů, 3D modely nalezených artefaktů, videa i panoramatické fotografie.