„V evidenci domova pro seniory máme v současné době 769 žádostí," říká Gabriela Kunčická, vedoucí sociálního útvaru havířovského střediska Hélios. Jeho kapacita se přitom pohybuje okolo dvou stovek míst. A podobná situace je i v ostatních zařízeních určených seniorům nejen v našem regionu.

Mohou krajským a městským zařízením „ulehčit" soukromé domovy, které v poslední době zahájily svůj provoz?

„Také jsme si mysleli, že nám soukromá zařízení, která v nedávné době v regionu vznikla, jako Grandpark v Havířově nebo Domov Alzheimer v Karviné, s počtem žádostí pomohou. Od jejich spuštění ale k žádnému úbytku žadatelů nedošlo," říká Kunčická.

Nedostatečné kapacity řeší také v Novém domově Karviná, jehož zřizovatelem je kraj. „Když se uvolní jen jediné místo, rozhoduje pracovní skupina o tom, kdo jej obsadí," říká vedoucí pro kvalitu a sociální práce Rostislav Mrlina. Žádný úbytek žádostí se vznikem soukromých zařízení ale také nepocítili.

I proto plánuje kraj rozšíření některých zařízení, která zřizuje. Mezi ně patří také Nový domov Karviná.

V současné době je vše ve fázi příprav, v plánu je rekonstrukce jednoho z pavilonů, včetně nové přístavby. „Jedná se o sociální službu Domov se zvláštním režimem. Současná kapacita této služby činí 50 lůžek. Je plánováno zvýšit kapacitu o 26 lůžek," popisuje vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Michal Potocký.

Kapacity se rychle plní také v soukromých zařízeních. Havířovský Grandpark se otevřel v květnu minulého roku a v domově pro seniory zbývá obsadit poslední místo. Domov se zvláštním režimem ještě volná místa má.

Ze statistik vyplývá, že v Moravskoslezském kraji žije dvě stě tisíc osob starších 65 let. A v nadcházejících letech by se měly jejich počty zvyšovat.

„V současné době je na území okresu Karviná osmnáct domovů pro seniory s kapacitou převyšující tisíc lůžek a devět domovů se zvláštním režimem s kapacitou asi pět set lůžek," dodává Potocký, podle kterého je nejčastějším důvodem pro odmítnutí zájemců o službu nedostatečná kapacita, ale také fakt, že zájemce nespadá do cílové skupiny konkrétního zařízení.