Výsledky průzkumu zatím zveřejněny nebyly, ale zcela jistě prokázaly, že zatíženost kruhového objezdu je na samé horní hranici únosnosti.

„Počtáři“ neměli téměř chvilku pro oddych, protože vozidla na rondel najíždějí ze všech směrů v nepřetržitém proudu a nenechávají mezi sebou větší prostor.

Otázkou je, zda tato data budou využitě k prospěchu motoristů a obyvatel města. Podobných průzkumů bylo v posledních letech uděláno několik.
Kruhový objezd je poměrně složitým oříškem. Vlivem hustého provozu je přetížený a často na něm dochází k dopravním nehodám. Rizikový je pro chodce a cyklisty.

S problémy se museli potýkat projektanti, kteří zpracovávají plány pro cyklotrasy a pro budoucí areál volného času.
Už z dřívější doby existují projekty, které počítají s mimoúrovňovým překlenutím rondelu, když by Ostravská a Orlovská ulice byly spojeny jako most ve výšce nad kruhovým objezdem.

Při budování areálu volného času se počítá s tím, že lesopark Stromovka bude spojen s druhou stranou, kde je koupaliště, letní kino a fotbalové hřiště, tunelem pro pěší a cyklisty. Ten by vedl pod Hlavní třídou v blízkosti řeky Sušanky.