S velkými investicemi, které do regionu přišly, je nutné urychlit modernizaci silnic i železnice. Podle odborníků jde zejména o hlavní silniční i železniční tah na Slovensko, který je důležitý nejen kvůli budoucí spolupráci automobilek Hyundai v Nošovicích a Kia v Žilině, ale i pro další rozvoj velkých podniků i menších firem v regionu. Zásadní je ale také například napojení D 47 na polskou autostrádu A1, výstavba obchvatu Frýdku-Místku či napojení Karviné na páteřní silniční síť. Těmito a mnoha dalšími tématy se bude zabývat mezinárodní konference Transport, kterou 20. a 21. listopadu uspořádá v Ostravě Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Konference se uskuteční letos už po jedenácté, finančně ji podporují Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a Zlínský kraj.

Generálním marketingovým partnerem je Tchas. Přijedou na ni odborníci na dopravu a logistiku včetně ministrů dopravy, hejtmanů krajů či představitelů Evropské komise. Na letošním ročníku budou zhruba tři stovky účastníků. Modernizace silnic I/11 – I/57, které vedou od polských hranic přes Krnov, Opavu, Ostravu, Třinec až ke slovenským hranicím a v některých úsecích jsou už neúnosně přetížené, je nezbytností. Jejich stavem je totiž limitován rozvoj celého regionu.

„Je proto nutné zařadit komunikace I/11 – I/57 s kapacitním napojením na Slovensko mezi priority v rámci celé republiky. Dále musíme se slovenskou stranou dohodnout urychlení výstavby návazné komunikace na Žilinu a stanovit krizový harmonogram výstavby I/11 – I/57 k řešení prioritních etap, legislativních souvislostí, finančních zdrojů a s určením zodpovědností,“ vysvětlil generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje společně s městem Třinec, Třineckými železárnami a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje připravili možný návrh řešení složité a v současnosti už neúnosné dopravní situace.

„Dopravní spojení mezi Moravskoslezským a Žilinským krajem musí odpovídat jejich hospodářským potřebám a garantovat kvalitní dopravní dostupnost pro jejich rozvoj,“ uvedl k tématu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavol Lukša.. Historické, konstrukční a provozní parametry hlavního tahu na Slovensko totiž už dávno neodpovídají současnému dopravnímu zatížení. To se navíc bude dále ještě zvyšovat. Silnice I/11 má už dnes téměř stejné zatížení jako dálnice. Z měření intenzity dopravy například v úseku mezi Třincem a Vendryní vyplývá, že kamionová doprava v průběhu dvou let v tomto úseku narostla o téměř padesát procent.

„Předpokládá se, že v roce 2010 dojde v tomto úseku k dalšímu výraznému zvýšení intenzity silničního provozu, které současný profil komunikace už nebude schopen přenést jinak, než za cenu dopravních zácp a velkých časových zdržení,“ dodal dále Lukša. S tím je spojena zátěž pro dotčené obce a města, větší nehodovost, zvýšení škodlivých emisí ve vzduchu a logistické problémy významných podniků a firem. Investice Hyundai a Kia výrazně zvýší také nárůst dopravy na železnici, zejména na třetím tranzitním železničním koridoru v úseku Dětmarovice-Slovensko. Nutné je proto modernizovat III. tranzitní železniční koridor v úseku mezi Dětmarovicemi a slovenskou hranicí a také napojit na železnici hlavní průmyslové zóny.