V rámci výstavby jedné z nejfrekventovanějších ostravských tepen budou uzavřeny části ulic Hornopolní a Varenské, ulice Poděbradova v úseku od Českobratrské po ulici Janáčkovu a část ulice Českobratrské – jízdní pruh v úseku od křižovatky s ulicí Cihelní po ulici Hornopolní. Uzavírka začne v sobotu 11. srpna v 7 hodin a potrvá do 2. září do 20 hodin.

Omezení ve směru z centra města

Objízdná trasa za uzavřený směr na sídliště Fifejdy je trasována pro vozidla do 3,5 tuny z centra pravým odbočením z ulice Českobratrské na ulici Cihelní a dále po ulici Sládkově zpět na ulici Hornopolní. Vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesáhne 3,5 tuny, budou vedena směrem k sídlišti Fifejdy na ulici Cingrovu, 28. října a ulici Novinářskou. Příjezd pro pacienty k Městské nemocnici Ostrava bude veden po ulici Cingrově a ulici Nemocniční na ulici Hornopolní. Do uzavřeného úseku křižovatky ulic Varenské a Hornopolní budou moci vjet pouze vozidla stavby a linkové autobusy. Podobné to bude na ulici Českobratrské. Za křižovatkou s ulicí Cihelní budou moci vjet jen vozidla stavby, linkové autobusy, zásobování sladovny a vozidla zaměstnanců společnosti Generali.

Omezení ve směru Ostrava-Poruba

Objízdná trasa bude vyznačena pro směr jízdy do centra po ulici 28. října a pro směr na Přívoz povede z ulice 28. října na ulici Novinářskou a Mariánskohorskou. Auta přijíždějící k uzavřené křižovatce po ulici Hornopolní budou pro směr jízdy do centra odkloněna na ulici Cihelní a ulici Mariánskohorskou. Pro směr jízdy do Poruby bude objízdná trasa vedena po ulici Cihelní, Cingrově, Senovážné na ulici 28. října. Omezení čeká také ulici Poděbradovu. Objízdná trasa bude ze směru od Přívozu vedena po ulici 30. dubna na ulici Nádražní.

Ze směru od ulice 28. října bude objízdná trasa za uzavřený úsek ulice Poděbradovy vedena po ul. 28. října a ulici Nádražní. Ze směru od Vítkovic bude objízdná trasa pro směr Přívoz vedena po ulici Místecké a Cihelní na ulici Mariánskohorskou.

Organizace autobusového a trolejbusového provozu

Objízdná trasa linky číslo 99 je vedena ze zastávky Náměstí Republiky po ulici 28. října, vlevo na ulici Nádražní s přemístěním zastávky Úřad práce – v blízkosti křižovatky ulice Nádražní a 30. dubna, vlevo na ulici 30. dubna a dále po své trase. V pracovní dny bude náhradní autobusová doprava (NAD) zavedena v úseku Most Pionýrů-Most Miloše Sýkory – Náměstí Republiky-Sokola Tůmy, o víkendech a v nočních hodinách budou linky číslo 102, 103, 104, 105, 108, 111 a vybrané noční spoje linky 101 v celé délce nahrazeny autobusy NAD.