Deník zasedání sledoval a průběžně aktualizoval v tomto článku.

Celý program jednání

Průběh zasedání:

Úderem 13. hodiny primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD) zahájila zasedání.

Mezi prvními body zastupitelé projednali návrh na Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. 

Mimo jiné byla Městské policii Havířov uvolněna částka ve výši 85 tisíc korun na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50 a částka 75 tisíc korun na pořízení dvou odvlhčovačů EKOTEZ TE-40 s přídavným topením pro jednotky dobrovolných hasičů. Správa sportovních a rekreačních zařízení dostane 33 240 korun na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů pro dopravní hřiště. 

Přes návrh Štefana Langera (KSČM), byl schválen záměr prodeje parcely v Tiché ulici. "Podle mého názoru to není šťastný nápad, prodejem se zkomplikuje přístup do této lokality a její údržba. Proto bych pozemek neprodával," vysvětloval Langer. 

Jednalo se o návrzích na obsazení parcel v průmyslové zóně Dukla, kdy se schvalovaly žádosti dvou investorů, kteří by měli v nejbližších letech vytvořit každý po 40 pracovních místech. Podle primátorky mají firmy o Duklu zájem: "Hlásí se další investoři, jedná se o slušné firmy, které nabídnou nová pracovní místa pro občany města."

Opozice ale vyzývá k opatrnosti. "Zdá se mi, že při obsazování Dukly postupujeme příliš živelně a nekoordinovaně," řekl mimo jiné Jaroslav Gongol (KSČM). Náměstek primátorky Karel Šlachta (ČSSD)mu oponoval: "Právě, že naopak, postupujeme koordinovaně."

Při jednání došlo ke sporu o cenu, za kterou firma Santarius s.r.o. vyrábějící sportovní potřeby získá parcelu a budovu, která na ní stojí. Podle opozičních zastupitelů město dokonce postupuje nezákonně.

"Cena 130 tisíc korun se mi zdá příliš nízká a bojím se, že bychom mohli být v budoucnu napadeni, že jsme to prodali za účetní hodnotu. Navrhujeme, aby byla budova prodána za odhadní cenu 1,3 milionu korun," řekl Eduard Heczko (KSČM).

"Ten objekt je skutečně poplatný době, je zastaralý, několik let nevyužívaný a vyžaduje vysoké náklady na rekonstrukci. Náklady na demolici by se pohybovaly mezi 800 tisíc až 1,2 milionu korun," vysvětlil vedoucí odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu René Vašek.

V hlasování nebyl opoziční protinávrh schválen. Naopak, schválen byl původní návrh.

Zastupitelka a poslankyně Milada Halíková a několik další zastupitelů za KSČM si vymínili, aby v protokolu z jednání bylo u tohoto bodu uvedeno, že hlasovali proti. Důvodem je jejich obava o pozdější možné napadení za nezákonný prodej obecního majetku. "Musíme se takto vyjádřit, abychom v budoucnu nemohli být popotahováni," reagoval Gongol na dotaz Pavla Rapanta (ČSSD), proč takto zastupitelé konají.

V dalším bodě se Eduard Heczko ptal, zda město prodává společnosti Centrum bydlení pro seniory pozemek, na kterém stojí Grand Park Havířov. "V tisku jsem se dočetl, že Grand Park koupili Rakušané. My prodáváme pozemky pražské firmě. Proto mě to zajímá," řekl. Návrh na prodej pozemku v hlasování nezískal dostatečný počet hlasů a nebyl schválen. 

FC Chelsa

Na přetřes přišel fotbalový stadion v Prostřední Suché, konkrétně chybně uvedené názvy fotbalových klubů v nově rekonstruované restauraci. Architekt tvrdí, že chyby provedl záměrně. Chybně je uveden FC Chelsa, Galatasaray Istambul, Altécio Madrid nebo Borussia Dortmound. Ne všichni však této verzi věří a byli by rádi za nápravu. "Já se nedomnívám, že by se jednalo o záměr architekta. Jsme asi jediné město, které neumí napsat správně názvy známých klubů," řekl Tomáš Ptáček (KSČM). Jeho názor podpořil i Jiří Martinek z ČSSD: "Já se rovněž domnívám, aby se to dalo do pořádku." Naopak, náměstek primátorky Karel Šlachta stojí za architektem. "Autor má jistě právo na takové pojetí a já nejsem proti. Je to můj názor," reagoval.

Více čtěte v článku: Architekt úmyslně chyboval, fotbalisté se stydí

MRA

Jako 26. bod programu přišla na řadu MRA. 

Od posledních komunálních voleb se nekonalo zasedání zastupitelstva, na kterém by se neprojednávala situace v Městské realitní agentuře. Jinak tomu nebylo ani nyní, kdy byli do vedení dosazeni dva noví jednatelé.

MRA, která spravuje bytový i nebytový fond v majetku města, byla hned po volbách a nástupu ANO do vládnoucí koalice podrobena auditu hospodaření. Vypracovat ho nechal nově jmenovaný jednatel Róbert Masarovič (ANO). Auditoři sice odhalili mnoho pochybení a případem se začala zabývat krajská kriminálka, výsledkem jsou však zatím jen rezignování někdejšího technického náměstka Pavola Jantoše na post zastupitele, některé změny v řízení společnosti a opakované přeobsazování vedoucích postů.

K dalším personálním změnám došlo právě na tomto zasedání. Aktuálního jednatele Róberta Pustku, o kterém vedení města tvrdilo, že je to první jednatel dosazený na základě čistého výběrového řízení, nahrazuje opět Róbert Masarovič. Koalice ČSSD a ANO se tentokrát dohodla, že jednatelé budou dva. Druhým je Jiří Lankočí (ČSSD).

"My jsme o tomto návrhu přemýšleli. Dříve byli dva jednatelé, pak jeden. My nevidíme důvod, aby byli zase dva. Nedostali jsme žádné vysvětlení, proč se tak děje," uvedl Heczko (KSČM).

"Čtyři oči více vidí. Chceme rozdělit pravomoci mezi dvě osoby. Je to způsob, jak zvýšit kontrolu nad společností," vysvětlil náměstek Josef Bělica (ANO).

"Podle mého názoru je zodpovědnost nedělitelná. Jedná se jen o vytvoření místečka pro někoho," řekl Gongol. Bělica to popřel: „Původní rozhodnutí o jednom jednateli se neukázalo jako správné. Proto ho měníme."

"Měli jsme dost připomínek od odborářů na situaci ve společnosti. Dva jednatelé by to měli vyřešit," řekla primátorka.

"V MRA už byli i tři jednatelé, pokud si dobře pamatuji. V době změn v MRA jste byli vedoucí silou v koalici vy, vy jste rozhodovali, kdo kde bude sedět. A asi nebudeme mluvit o kšeftech pro KSČM," pustil se do komunistů náměstek primátorky Karel Šlachta (ČSSD).

K MRA se vedla také další diskuse.

"Mluví se o tom, že bude odvolán ředitel MRA Pavel Tichý, odvolán byl i jednatel Róbert Pustka, že se ve společnosti vyplácely nějaké neúměrně vysoké odměny. Zpátky se vrací pan Masarovič a k němu ještě bude druhým jednatelem pan Lankočí. Jen doufáme, že to skutečně není jen kvůli přidělování trafik, ale kvůli lepšímu vedení městské firmy," řekl Heczko.

"Nevím proč, ale MRA je skutečně dlouhodobý problém. Stále hledáme řešení, aby MRA už konečně byla výstavní síň města," reagoval náměstek Šlachta.

"Pan ředitel Tichý je stále ředitelem MRA. V současné době je v pracovní neschopnosti," odpověděl Heczkovi náměstek Bělica.

Novými jednateli MRA byli v hlasování zastupitelstva jmenováni Róbert Masarovič (ANO) a Jiří Lankočí (ČSSD). 

Vše o MRA čtěte v tématu ZDE

Personální změny byly provedeny také v Technických službách. Z funkce člena dozorčí rady byl odvolán Marek Plawny, který byl jmenován členem představenstva. Členem dozorčí rady byl jmenován Bohuslav Niemiec. Z funkce člena představenstva byl odvolán Róbert Masarovič. 


Zastupitelé projednávají návrhy na dotace. Vyčinit jim přišli neúspěšní žadatelé, kteří se zajímali, proč je město nepodpořilo. 

"Je zajímavé, že někomu město dotace neschválí, protože nesplní podmínky doručení žádosti, zatímco jiným žadatelům jsou dotace schváleny, přestože také u nich nebyly podmínky dodrženy. Nechci do toho moc rýpat, protože by to mohlo ukazovat na některé zastupitele, kteří mají v těch oddílech své děti," řekl Ivan Bureš (KSČM). 

"Vyzývám paní Tomaniecovou, aby písemně doložila, kteří zastupitelé jsou zaujatí," řekla Iveta Kočí Palkovská v reakci na Darju Tomaniecovou (ANO), která se připojila ke zpochybnění čistoty schvalování dotací. Podle Tomaniecové nebyla jedné žadatelce dotace schválena kvůli odchodu z ANO. 

Přes veškerou diskusi byl návrh na dotace schválen 36 hlasy, 5 zastupitelů se hlasování zdrželo.  

Zastupitelé projednali závěrečný účet hospodaření města za rok 2016, který přednesl ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica. 

"Skutečný příjem města činil po konsolidaci 1 326 195 320 korun. Původně schválený rozpočet uvažoval s celkovými výdaji 1 409 831 000 korun. Během roku se celkové rozpočtované výdaje zvýšily na
1 627 021 880 korun, ale skutečné výdaje nedosáhly ani na hodnotu schváleného rozpočtu," píše se ve zprávě pro zastupitele. 

"S výsledky hospodaření města jsem spokojená. Jsem ráda, že až do prosince 2016 byli ve vedení města komunisté a za rozpočet zodpovídal náměstek Eduard Heczko," reagovala Halíková. 

Diskuse

V 15 hodin začala diskuse s občany a interpelace zastupitelů. 

Občan Petr Klor před zastupiteli vystoupil s příběhem, ve kterém vylíčil špatnou soukromou zkušenost se zastupitelem Vojtěchem Kozákem. Jde o spor související se stavbou domu. Spor řeší soud. 

Občanka Eva Šmídová požádala, aby u kontejnerů na odpad byla také nádoba na použitý kuchyňský olej. Upozornila také na chátrání objektu prodejny potravin v ulici E. Krásnohorské. 

Občan Alan Delong požádal, aby se zastupitelé scházeli v jinou denní dobu. Ptal se na cenu zřízení jednoho parkovacího místa a některé lokality, kde jsou s parkováním problémy, včetně parkování v okolí koupaliště. 

"To se nedá takto sdělit. Každé místo stojí jinak, podle okolností. Ne všude se také dají zřídit, protože jsme město zeleně. My víme, že nám ve městě schází asi 1500 parkovacích míst. Situaci budeme řešit rezidentním systémem, kdy si za parkování budou lidé platit. Víme o problémech s parkováním na Stavbařské ulici, které se řeší," odpověděl náměstek Šlachta.

"Máme také případ, kdy si občan aktivně vysekal v zeleni místo poblíž MRA, nasypal si tam štěrk, aby měl kde parkovat a potom si přišel na radnici stěžovat, že mu na takto načerno zřízeném místě parkují jiní motoristé," popsala kuriózní případ primátorka. 

"Slyšel jsem, že se chystáte opravit vlakové nádraží. Chtěl bych, aby tam zůstal prostor pro lidi, aby to nedopadlo, jako u autobusového nádraží, kdy rotunda slouží jen pro ČSAD," řekl Alan Delong. 

Občan Patrik Dunajský navrhl, aby se zavedla databáze knih před jejich vyřazením z fondu knihovny. 

S několika dotazy se na vedení města obrátil Jaroslav Gongol. Například při přepočítávání laviček v ulicích mu jedna scházela. "Někdo by mohl namítnout, že ji někdo ukradl, ale byla to betonová lavička," řekl. Ptal se také na řešení kauzy MRA. Náměstek Šlachta na jeho dotazy reagoval tak, že Gongola osočil ze šikanování magistrátu: "Vaše počínání je skutečně šikanózní."

Darja Tomaniecová se ptala, zda na Zámku probíhá audit hospodaření a kdo ho provádí. "Neprobíhá," odpověděl náměstek Šlachta. 

Zastupitelé pokračovali v jednání o bodech programu. Nevyhověli žádostem o úpravu vyhlášky o nočním klidu. Organizátoři dvou prázdninových akcí chtěli posunout "večerku" až na 23. hodinu ranní návrhem: "Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 hodin do 06:00 hodin v měsíci červenci, a to v době konání akce „Tennis Hill CUP" a od 03:00 hodin do 06:00 hodin v měsíci srpnu, a to v době konání akce „AZ OPEN CUP." Rada města však zastupitelstvu nedoporučila tuto výjimku schválit a zastupitelé v hlasování návrh zamítli. 

Zastupitelé schválili zástupce na valné hromadě společnosti ČSAD Havířov. Město bude zastupovat náměstek Karel Šlachta. Náhradníkem je Róbert Masarovič.

Třídírna a spalovna odpadu 

Zastupitelstvo schválilo podpis Memoranda o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů" mezi statutárním městem Havířov, statutárním městem Karviná, společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s. a společností Veolia Využití odpadů ČR s.r.o. a současně seznam zástupců města - členů Technologické komise, Ekonomické komise, Legislativní komise a Řídícího výboru.

"Jedná se o společný projekt uvedených subjektů, který se bude skládat z navzájem propojených technologických celků tvořící „Zařízení pro využití odpadů". Cílem je komplexní řešení oblasti komunálních odpadů z hlediska současných i připravovaných změn v oblasti odpadového hospodářství," píše se ve zprávě zastupitelům. 

Referendum proti uprchlíkům

Zastupitelé jednali o vyhlášení místního referenda, jak požadovali občané podepsané pod Peticí za vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantů v katastru Statutárního města Havířov. Petici podepsalo více než 8 tisíc lidí. Podána byla 24. dubna 2017 společně s poslancem za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamurou.

Více čtěte v článku: Jednání zastupitelů okoření Okamura a boj o místa k sezení

K vyhlášení referenda by byl nutný podpis minimálně 10 procent obyvatel města. Z celkového počtu však bylo Havířovanů jen 4100. Vedení radnice proto věc posuzovalo jako žádost občanů.

Opoziční zastupitel Tomáš Ptáček (KSČM) navrhl, aby se referendum uspořádalo. O slovo se mezitím hlásil krajský zastupitel za SPD Lubomír Volný. Nezískal však dostatek hlasů a promluvit k zastupitelům a veřejnosti proto nemohl.

Návrh na konání referenda pak v hlasování nebyl schválen. Většinu získal návrh na zamítnutí požadavku.

"Zastupitelstvo města Havířova rozhodlo nevyhlásit místní referendum v požadované věci, protože město nemá pravomoc řešit migrační politiku na svém území a nevyvíjí žádné vlastní aktivity při přijímání uprchlíků (imigrantů) na území města. Současně náklady na konání místního referenda by byly v celém rozsahu hrazeny z rozpočtu města. Zastupitelstvo města Havířova dále konstatuje, že informovanost občanů ze strany města ve věcech, které se týkají života občanů, včetně ohrožení z důvodu umísťování uprchlíků a jejich případného negativního vlivu na život občanů města, lze považovat za dostatečnou," sdělila primátorka Feberová občanům v otevřeném dopise.

Zasedání završily informativní zprávy o činnosti vedení města. 

Zastupitel Ondřej Baránek vystoupil s informací o tom, že jednatel Zámku prohospodařil 1,8 milionu. Na žádost jednatele Davida Ondráčka upřesnil, že tento záporný výsledek dosáhla jedna část městské společnosti, a to středisko Zámek. 

Před 17. hodinou bylo po minutě ticha u výročí popravy Milady Horákové zasedání ukončeno.