Moravskoslezský kraj ve spolupráci s obcí, které budova patří, připravuje projekt krajského Centra ekologické výchovy, které by sloužilo primárně základním škola v kraji školám, ale mohly by tam probíhat také kurzy pro lektory, koordinátory EVVO, učitele nebo ředitele škol.

„Vzdělávací programy by měly být zaměřeny na rozšíření znalostí a kompetencí v oblasti environmentálně šetrného a udržitelného chování. Cílem je také prohloubit znalosti přírodě regionu Těšínského Slezska a jejích proměnách v čase,“ přiblížil projekt Petr Birklen, člen představenstva společnosti Moravskoslezské Investice a Development (MSID), která na přípravách spolupracuje s krajem i obcí Doubrava.

Doubrava, náměstí. V pozadí katolický kostel
V Doubravě teď vládne nervozita, místní se bojí o bydlení

Námět na studii je momentálně ve fázi schvalování na krajském úřadě. „MSID by měl být zadán někdy začátkem března. Výsledky studie předpokládáme na podzim, zřejmě v listopadu. Cílem této studie je prověřit nejen technickou realizovatelnost, ale také nároky na provoz rekonstruované budovy a okolních pozemků. To bude podkladem pro rozhodnutí, zda má kraj nebo obec tento projekt realizovat,“ doplnil Petr Birklen.

Náročná rekonstrukce

Pokud projekt dostane šanci a seženou se na jeho realizaci peníze, začne se rekonstrukcí samotné budovy. Ta musí podle Birklena plně respektovat charakter objektu a hodnotné prvky. Jinak ale rekonstrukcí vznikne zejména uvnitř moderně pojatý prostor připravený plnit všechny plánované funkce. Kromě budovy by mělo být upraveno i bezprostřední okolí včetně budovy sýpky. Zde vznikne zázemí pro praktickou výuku,“ vysvětlil.

Doubrava. Starostka Dáša Murycová.
Starostka Doubravy: Obec se potřebuje zase propojit, připravujeme nové pozemky

Ve vnitřních prostorách by měly vzniknout učebny, zázemí pro lektory, ale také malé návštěvnické centrum pro veřejnost, které nabídne informace o historii obce, hornictví v tomto území, ale také o přírodních hodnotách, které jsou v celé pohornické krajině unikátní.

Vzdělávací centrum, výborná myšlenka

Podle náměstka hejtmana pro školství a sport Stanislava Folwarczného je to momentálně jeden z krajských projektů, důležitá je spolupráce s obcí. „Doubrava je jediné místo, které kvůli hornictví vzniklo, zůstalo a má tendenci se rozvíjet. Jsme přesvědčeni, že o takovéto centrum bude zájem, zejména v tak hustě obydlené oblasti jako je Karvinsko a Ostravsko,“ uvedl Folwarczny.

Orlová. Nový polyfunční dům, který vyrostl v rámci humanizace centra, vzniku nového náměstí a podzemních garáží.
Největší obavy Orlovanů dnes? Pocit bezpečí v ulicích a parkování

Velké naděje do projektu vkládá také vedení obce. „Konečně by náš zámeček našel využití a myšlenka vzdělávacího centra se nám velmi zamlouvá. Pokud by se podařilo realizovat také projekt Zahrada paměti, kterou jsme chtěli umístit na ploše mezi zámkem a jezerem Kozinec, bylo by to dokonalé propojení,“ řekla starostka Doubravy Dáša Murycová.

Zahrada paměti u jezera

Petr Birklen z MSID doplnil, že projekt „Zahrada paměti“, který byl pro tuto plochu již zpracován, slouží jako velmi zajímavé východisko. „Chceme se podržet edukačního určení plochy (historie, příroda), ale chceme do té plochy dostat trochu více života v podobě třeba zážitkových jízd na koni, aktivit laděných spíše do agroturismu. To vše ale propojené s budoucím vzdělávacím potenciálem doubravského zámku,“ uvedl Birklen.

První návrhy studie na plochu u Kozince by prý měly být hotovy v polovině roku 2022.