„Část nových bytů bude sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod.,“ vysvětluje starosta města Jiří Michalík a dodává, že rekonstrukce hotelového domu je v současné době jedinou možností, jak rozšířit stávající obecní bytový fond.

Město tak získá 121 bytů, které podstatným způsobem ovlivní bydlení Orlovanů. Hotelový dům Doubravan město odkoupilo v roce 2001 a nastěhovalo tam odbor sociální a zdravotní, odbor rozvoje investic a živnostenský úřad. Vyšší patra však léta zela prázdnotou, přičemž je ve městě evidováno více než 900 žádostí o byt. Součástí nového bytového domu budou společné prostory domovního vybavení – prostory pro uskladnění kol, kočárků, vozíků, úklidová komora a sklepní boxy. Prostory prvního nadpodlaží budou využity ke komerčním účelům.

„V souladu s požadavky na bytovou výstavbu počítáme s vybudováním účelové komunikace, která zajistí dostupnost objektu pro handicapované spoluobčany, dostupnost pro hasičský záchranný sbor při vzniku požáru objektu a dostupnost pro sanitu a svoz odpadu,“ plánuje dále starosta. Z architektonického a urbanistického hlediska bude zachováno stávající tvarové řešení objektu, odpovídající okolní sídlištní zástavbě. Dojde pouze k opravě a oživení fasády novým barevným řešením, což zcela určitě přispěje ke zkulturnění tamního sídliště.

Okolí stavby bude zatravněno, nebudou chybět ani okrasné keře a stromy. To vše v souladu s územním plánem a dalšími plánovanými objekty. Akce bude zahájena ještě v letošním roce a ukončena kolaudací do tří let od podpisu smlouvy. Předpokládaný rozpočet stavby činí více jak 89 milionů korun.