Předseda klubu důchodců Jaroslav Štrauch ve svém krátkém vystoupení zhodnotil práci klubu za uplynulé období. Otevřeně poukázal na klady i nedostatky směrem do vlastních řad.

Upozornil zejména na nutnost včas platit udržovací příspěvek člena základní organizace Odborového svazu dopravy (ZO OSD), požadoval větší aktivitu při zajišťování kulturních a společenských akcí a v neposlední řadě se více zapojovat do práce výboru klubu.

„Podařilo se nám uskutečnit zájezd do Rožnova pod Radhoštěm na Pekařskou sobotu. Je jen škoda, že ubývá zájemců. V minulosti nestačily ani dva autobusy a letos se nám jen tak tak podařilo obsadit jeden,“ konstatoval předseda.
Mezi pozitiva uvedl neformální setkání pod slunečníky poblíž Stružníku.

„Je to signál, že jsme schopni pravidelně se scházet a dobře se pobavit,“ dodal Štrauch. Velmi kritická byla jeho slova k vedení akciové společnosti ČSAD. Hlavně poukázal na malý zájem o seniory.

„Přesto, že nám byla přislíbena při dvoustranném jednání a na slavnostním aktivu osmdesátníků jakási neurčitá pomoc, tak k dnešnímu dni to byly jen plané nenaplněné sliby,“ uvedl ve svém referátu předseda Štrauch.

V závěru poděkoval havířovskému magistrátu za vstřícný přístup ke klubu a také ZO OSD za celoroční pomoc.
Člen dozorčí rady ČSAD a městský zastupitel Jaroslav Gongol ocenil práci dopraváků a upozornil na problémy, které může přinést v horizontu dvaceti let připravovaný zákon o důchodové reformě.

V následné diskusi zazněly různé dotazy a vysvětlily se i některé vznesené problémy a připomínky. Jménem akciové společnosti ČSAD poděkoval penzistům zástupce ředitele divize osobní dopravy Stanislav Toman.
Aktiv pak do večerních hodin pokračoval přátelským posezením a zábavou. K dobré náladě přispěla příjemná hudební kulisa.