Společný projekt Havířova a společnosti RPG dospěl ke konci přípr2007. Celá lokalita byla následně přeměněna na zónu, kde budou moci své aktivity rozvíjet investoři v lehkém až středně těžkém průmyslu.

„Projekt jsme realizovali společně s městem, které postupně převzalo největší aktivitu na dalším rozvoji. My samozřejmě máme zájem na vzniku nových pracovních míst a Duklu proto rovněž nabízíme potencionálním investorům. Nadále také pokračujeme v rekultivaci dalších ploch za areálem Dukly," řekl mluvčí RPG Petr Handl.

Příprava zóny si vyžádala více než 200 milionů korun.

Areál bývalé havířovské černouhelné šachty Dukla se změní v průmyslový park.

„Původní předpokládaný rozpočet činil zhruba 250 milionů korun. V soutěži na zhotovitele se cena snížila o přibližně 40 milionů. Dnes je příprava zóny téměř dokončena, dodělávají se některé drobné práce. Zcela hotovo bude v březnu," potvrdil ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Přestože zóna bude oficiálně dokončena až na jaře, investorům je už nabízena delší dobu.

„Byli jsme ji prezentovat na dvou mezinárodních veletrzích a prostřednictvím agentur ji nabízíme investorům, kteří mají zájem v Havířově provozovat spíše menší výrobny. Dukla je umístěna ve středu hustě obydlené aglomerace, má kapacitně dostačující silniční i železniční napojení. Jde nám především o počet nových pracovních míst. V návaznosti na počet zaměstnanců jsme připraveni zavádět k Dukle linky městské hromadné dopravy," vysvětlil hospodářský náměstek Petr Smrček.

Vedení havířovské radnice i společnosti RPG, která pozemky vlastní, věří, že Dukla se nestane pouze průmyslovou zónou, ale že v lokalitě vznikne i prostor pro společenské či sportovní aktivity.