Co bude s Duklou dále? Dvě jámy budou zasypány do konce října, třetí pak během dalších tří měsíců. Podle plánu likvidace se pak budou demolovat objekty na povrchu s výjimkou některých, které je možné ještě využívat a těch, které jsou chráněny jako památky. Je možné, že v průběhu příštího roku bude demolována i sto metrů vysoká betonová skipová věž. Ani zasypání šachty a demolice objektů v jejím areálu a dokonce ani postupné budování průmyslové zóny nebude znamenat úplný konec těžby.

Z podzemí totiž bude ještě několik let získáván plyn. OKD připravuje stavbu takzvané kogenerační jednotky, tedy zařízení měnící plyn na elektrickou a tepelnou energii. „V podzemí je zásoba zemního plynu, který se bude získávat ještě několik let po ukončení těžby uhlí. S využitím důlních plynů se počítá v obsáhlém projektu likvidace šachty. Jedná se o stavbu menšího rozsahu. V současné době probíhají schvalovací řízení,“ potvrdila už dříve mluvčí OKD Věra Breiová.