Každý den chrlí pásové dopravníky do dvou jam dva tisíce kubíků kamene. Jedna osmdesát metrů hluboká jáma, přes kterou ventilátory měnily vzduch v celém podzemním labyrintu, už je zasypána. Zbývají tři těžní jámy. Ty byly ještě před několika dny hluboké až 980 metrů. „Zasypávání jde zatím opravdu velmi dobře. K zasypávání se používá materiál, který je certifikován. V určitých výškách se mění jeho zrnitost. Celkem by se mělo použít kolem 170 tisíc tun materiálu s tím, že 40 tisíc tun máme na našich skládkách, další se doveze z jiných šachet. Při zasypávání se nepřetržitě sleduje množství plynu a zajišťuje se větrání. Rychlost a sypávání může ovlivnit tlak vzduchu. Vedle koncentrace metanu se v pravidelných časových termínech zjišťuje skutečná výška zásypu,“ vysvětlil ředitel likvidovaného dolu Miroslav Mynář.

Zatímco dvě jámy se zasypávají kamením, třetí bude zalita cementopopílkovou směsí. V ní bude vedeno potrubí k čerpání plynu, který se bude na Dukle zpracovávat v právě stavěné kogenerační jednotce na elektrickou energii a teplo.

Všechny zasypané dukelské jámy budou několik metrů pod povrchem opatřeny betonovým špuntem. Úplné zarovnání s terénem přijde na řadu až po demolici povrchových objektů, včetně sto metrů vysoké skipové věže. Železobetonový monument půjde dolů buď odstřelem, nebo nákladnějším postupným rozebíráním. Likvidace Dukly by měla být hotova do konce roku 2008.