Poslední vozík uhlí byl zjediné šachty na území města Havířova vytěžen letos počátkem ledna. Havíři pak začali zpodzemí vyvážet vše, co ještě má nějakou hodnotu a dá se použít na jiných pracovištích, případně vpodzemí nesmí zůstat zekologických důvodů. Důlní úklid skončil minulý týden.

Vtěchto dnech šachta pohlcuje tuny kamení a cementopopílkové směsi. Zasypány budou všechny tři jámy a větrací šachtice. Do kilometr hlubokých jam se naváží hornina po pásových dopravnících. Nejedná se však o pouhé házení kamení do díry. Zasypávání šachty musí probíhat podle přesně zpracovaného postupu. Podzemí už není odvětráváno ventilátory a havíři počítají stím, že se zněj uvolňuje důlní plyn. Sypaný materiál ho bude vytlačovat. Technici proto nepřetržitě měří koncentrace metanu, stejně jako barometrický tlak. Pokud by byly zjištěny nebezpečné hodnoty, je připravena varianta, že by se do šachty začal vhánět dusík nebo kysličník uhličitý.

Dvě jámy budou zasypány do konce října, třetí pak do konce ledna příštího roku. Podle plánu likvidace šachty pak budou demolovány objekty na povrchu svýjimkou některých, které je možné ještě využívat a těch, které jsou chráněny jako památky. Je možné, že vprůběhu příštího roku bude demolována i sto metrů vysoká betonová skipová věž.

Ani zasypání šachty a demolice objektů vjejím areálu a dokonce ani postupné budování průmyslové zóny nebude znamenat úplný konec těžby. Zpodzemí totiž bude ještě několik let získáván plyn. OKD připravuje stavbu takzvané kogenerační jednotky, tedy zařízení měnící plyn na elektrickou a tepelnou energii.

Zatímco mnoho staveb v areálu likvidované šachty Dukla a jeho okolí čeká na demolici, OKD tam plánuje stavbu zcela nového zařízení, takzvané kogenerační jednotky. „V podzemí je zásoba zemního plynu, který se bude získávat ještě několik let po ukončení těžby uhlí. S využitím důlních plynů se počítá v obsáhlém projektu likvidace šachty. Po zasypání všech důlních jam se sníží volná exhalace důlního plynu metanu a naopak mírně stoupne degazace zemního plynu, a to až na 11tisíc kubických metrů denně. Kogenerační jednotky zatím provozujeme v rámci naší společnosti dvě. V plánu investic však máme výstavbu několika dalších a jedna bude skutečně v areálu Dukly. Jedná se o stavbu menšího rozsahu. V současné době probíhají schvalovací řízení,“ potvrdila už dříve mluvčí OKD Věra Breiová.

S povolením provozu kogenerační jednotky by neměl být problém. Ke stavbě a její činnosti se mohli vyjádřit i obyvatelé města a stavbu schvalovalo několik institucí sohledem na dopad na životní prostředí.